Menu

Kwaliteit

Algemeen

Kwaliteit staat voorop bij ons pedagogisch handelen en alle diensten die bij bieden voor uw kind en voor u.
De houder van het centrum doet er alles aan om de opvang zo optimaal mogelijk aan te bieden. Het franchisebureau bewaakt mede de kwaliteit.

Registratie en toezicht

Registratie
Onze kindercentra zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het registratienummer vindt u op onze website onder de contactgegevens. Alleen als uw kind opvang geniet bij een geregistreerd kindercentrum kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen (mits u aan de overige voorwaarden voldoet). Een kindercentrum wordt alleen opgenomen in het LRK als het aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang voldoet.

Toezicht
De kwaliteit van ons centrum wordt tevens gecontroleerd door de Gemeente. De toezichthouder hiertoe is de GGD. Deze inspecties zijn gebaseerd op de beleidsregels in het kader van de Wet Kinderopvang. De beoordelingen van deze inspecties worden door ons aan de ouders via de Ouderraad, nieuwsbrief of ouderavond gecommuniceerd.
Bovendien zijn de inspectierapporten via deze link op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) te bekijken alsmede heeft u te allen tijde inzage op uw vestiging in dit rapport (wij printen dan terplekke onze digitale versie voor u uit).

Veiligheid

Veiligheid in ons centrum staat uiteraard voorop. Ons gebouw waarin wij gehuisvest zijn, voldoet aan de GGD en brandweer voorschriften. Onze veiligheidsprotocollen zijn ook afgestemd op die van de school (indien gehuisvest in 1 gebouw). Jaarlijks wordt al het materieel gecontroleerd en houden wij een calamiteitenoefening.

EHBO-BHV
Al onze medewerkers worden continue getraind en beschikken over een diploma kinder-EHBO. Wij doen dit in de vorm van "blended learning": informatie en simulaties via e-learning alsmede praktijktraining.
Ouders of leerkrachten die belangstelling hebben om ook deze training te volgen kunnen bij ons informatie krijgen omtrent deze methode. Bij incompany trainingen kunnen zij extra worden uitgenodigd.

Wij hanteren een brandprotocol. ZieZoo heeft gediplomeerde Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) die getraind zijn in brandbestrijding en EHBO. Op ons personeelsrooster staat dagelijks aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het brandprotocol.

RIE
Jaarlijks maken wij een risico inventarisatie veiligheid. Onze werkplannen houden hiermee rekening.

Ouders
Binnen en buiten het centrum zijn wij verantwoordelijk voor uw kind, tot het moment van overdracht. Wij verzoeken u ermee rekening te houden dat u op het moment van ophalen verantwoordelijk bent voor uw kind bij het verlaten van ons centrum. Wij stellen het op prijs als u bij het verlaten van het pand uw kind niet zonder toezicht in de gang, trap en buiten laat en uw kind in het gebouw niet laat rennen. Dergelijke regels maken namelijk ook onderdeel uit van onze risico inventarisatie veiligheid en afspraken met samenwerkende scholen.
Tenslotte verwachten wij tijdens ouder- en kindactiviteiten dat u op die momenten de verantwoording heeft over uw kind.

Algemene voorwaarden

Bij uw overeenkomst kinderopvang van uw kind heeft u uw akkoord gegeven voor onze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden zijn opgenomen de algemene voorwaarden van de branche organisatie Kinderopvang, waar wij als kindercentrum bij aangesloten zijn, alsmede het Convenant Kwaliteit. Onze algemene voorwaarden passen wij aan indien voormelde algemene voorwaarden of het Convenant een update heeft ondergaan.
Op onze website kunt u de algemene voorwaarden te allen tijde inzien.

Klachten

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Het kan voorkomen dat u als ouder toch ergens niet tevreden over bent. Hiertoe hanteren wij een klachtenprocedure die u onderstaand als link aantreft.

Samenvattend komt het er op neer dat wij graag persoonlijk van u vernemen als u ergens ontevreden over bent. Dat kan een kleine ergernis zijn maar ook een klacht. In beide gevallen stellen wij het op prijs als u ons dat in het dagelijks contact dat u op de vestiging heeft, bij het brengen of halen van uw kind, aan ons meldt. Misschien kunnen wij u terplekke geruststellen of moeten wij een aparte afspraak maken.
Soms kan ook de Ouderraad ingeschakeld worden.

Meldpunt
Komt u er niet uit met uw vestigingsmanager, dan is er ook nog het Meldpunt op de website. Uw klacht komt dan bij het servicebureau terecht die de opvolging dan kan bewaken.
Overigens kan het meldpunt ook worden gebruikt voor overige opmerkingen en suggesties.

Bent u alsnog ontevreden, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan de geschillencommissie. Bekijk hiervoor ons klachtenreglement via onderstaande link.

Hieronder treft u nadere informatie aan die te maken hebben met de procedure geschillencommissie.

Kids Golfweken 2018

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar? Doe dan mee met onze Kids Golfweek! Een week met veel plezier en waa...

Keurmerk TSO

ZieZoo verzorgt ook tussenschoolse opvang. Tussen de middag verzorgen wij een lunch en activiteiten....

23 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (kittens, lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo familie BBQ
01 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zaterdag
02 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zondag
09 sep:
Alle - ZieZoo Kidsrun 600 m of 2 km (Oostland halve marathon)
14 okt:
Alle - Familie herfstwandeling
08 dec:
Alle - Regiofinale 2018 (jr) First Lego League