Menu

Meldcode

Meldcode

De meldcode vermoeden kindermishandeling is verplicht in de kinderopvang branche. Dit heeft betrekking op huiselijk geweld, misbruik, intimidatie, maar ook in een andere omgeving en zelfs misbruik door beroepskrachten of seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen. Kindercentrum ZieZoo hanteert deze meldcode.

Dat betekent dat onze medewerkers alert en geschoold zijn op signalen van kindermishandeling. Vermoedens worden conform het stappenplan uitgewerkt en er heerst en transparante werksfeer.

Medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende. Maar kunnen ook terecht bij een vertouwenspersoon.
Dit geldt overigens ook voor kwesties tussen teamleden.

Indien realiseerbaar is ons gebouw van binnen zo open mogelijk en kunnen wij transparant werken. Door onze manier van samenwerken, in teamverband, voorkomen wij dat medewerkers langere tijd alleen met kinderen kunnen zijn. Daarmee spelen wij in op het zogenaamde "4-ogen" principe en waartoe wij een protocol hebben opgesteld.

Mocht u meer informatie wensen, kunt u zich wenden tot uw locatie eigenaar of het Franchisebureau.

(jr) First Lego League techniekcompetitie

Sinds de oprichting doet ZieZoo mee aan de techniekcompetitie First Lego League.We hebben meerdere t...

16 dec:
Alle - Regiofinale First Lego League