Menu

Meldcode

Meldcode

De meldcode vermoeden kindermishandeling is verplicht in de kinderopvang branche. Dit heeft betrekking op huiselijk geweld, misbruik, intimidatie, maar ook in een andere omgeving en zelfs misbruik door beroepskrachten of seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen. Kindercentrum ZieZoo hanteert deze meldcode.

Dat betekent dat onze medewerkers alert en geschoold zijn op signalen van kindermishandeling. Vermoedens worden conform het stappenplan uitgewerkt en er heerst en transparante werksfeer.

Medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende. Maar kunnen ook terecht bij een vertouwenspersoon.
Dit geldt overigens ook voor kwesties tussen teamleden.

Indien realiseerbaar is ons gebouw van binnen zo open mogelijk en kunnen wij transparant werken. Door onze manier van samenwerken, in teamverband, voorkomen wij dat medewerkers langere tijd alleen met kinderen kunnen zijn. Daarmee spelen wij in op het zogenaamde "4-ogen" principe en waartoe wij een protocol hebben opgesteld.

Mocht u meer informatie wensen, kunt u zich wenden tot uw locatie eigenaar of het Franchisebureau.

Kids Golfweken 2018

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar? Doe dan mee met onze Kids Golfweek! Een week met veel plezier en waa...

Keurmerk TSO

ZieZoo verzorgt ook tussenschoolse opvang. Tussen de middag verzorgen wij een lunch en activiteiten....

23 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (kittens, lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo familie BBQ
01 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zaterdag
02 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zondag
09 sep:
Alle - ZieZoo Kidsrun 600 m of 2 km (Oostland halve marathon)
14 okt:
Alle - Familie herfstwandeling
08 dec:
Alle - Regiofinale 2018 (jr) First Lego League