Menu

Ouderraad

Adviesrecht

Uw kindercentrum heeft een Ouderraad. De ouderraad heeft tot taak de belangen van de ouders van het kindercentrum en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Zij kan advies uitbrengen aan de directie over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:
a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:

  • aantal kinderen/leidster
  • groepsgrootte
  • opleidingseisen beroepskrachten
  • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding

b) Pedagogisch beleidsplan
c) Voedingsaangelegenheden
d) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
e) Openingstijden
f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
g) Wijziging van de prijs van de kinderopvang.
De ouderraad is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de ouderraad adviesrecht heeft.

Rol ouders

Om de directie goed namens alle ouders te kunnen adviseren is het belangrijk dat de Ouderraad weet hoe de ouders over bepaalde zaken denken. Daarom zal de Ouderraad actief contact onderhouden met de ouders. De Ouderraad zal de ouders informeren omtrent de activiteiten van de Ouderraad, mogelijk onderwerpen aan de ouders voorleggen of vragen en suggesties van ouders bespreken. Ook de vergaderingen van de Ouderraad kunt u bijwonen.

Communicatie en informatie

Elke vestiging heeft een eigen Ouderraad en eigen e-mailadres dat u via de website kunt vinden.

Overigens is de Ouderraad er voor algemene zaken die meerdere ouders of kinderen aangaan. Voor punten die heel specifiek met één gezin, ouder of kind te maken hebben, kunt u contact opnemen met uw vestigingseigenaar.
Informatie van de Ouderraad kan op verschillende manieren gecommuniceerd worden, afhankelijk van keuze van de betreffende Ouderraad:

  • een mededelingenbord van de Ouderraad
  • een "smoelenbord" met foto’s van de leden van de Ouderraad met daarbij de naam
  • aankondiging via Belangrijke data op de website
  • e-mail | mailing naar de ouders
  • en/of op het besloten deel van onze website.

Schiet de Ouderraad gerust aan met vragen of opmerkingen als u dat wilt!

Wij hopen dat klachten vanuit de Ouderraad niet voor zullen komen.
Maar als dat wel het geval is, dan gaan wij natuurlijk graag met de OR eerst in gesprek om de klacht op te lossen.
Mochten wij er niet uitkomen, dan kan de Ouderraad gebruik maken van de geschillencommissie.
Dit is dezelfde klachtenprocedure als voor ouders.

Kids Golfweken 2018

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar? Doe dan mee met onze Kids Golfweek! Een week met veel plezier en waa...

Keurmerk TSO

ZieZoo verzorgt ook tussenschoolse opvang. Tussen de middag verzorgen wij een lunch en activiteiten....

23 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (kittens, lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo familie BBQ
01 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zaterdag
02 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zondag
09 sep:
Alle - ZieZoo Kidsrun 600 m of 2 km (Oostland halve marathon)
14 okt:
Alle - Familie herfstwandeling
08 dec:
Alle - Regiofinale 2018 (jr) First Lego League