Menu

Pedagogisch beleid

Pedagogen

Kindercentrum ZieZoo beschikt over eigen centrale pedagogen.

Deze pedagogen hebben een gespecialiseerde opleiding op het gebied van de ontwikkeling van kinderen. Zij hebben veel werkervaring ook voor andere organisaties en instanties en kunnen onze teams ondersteunen op het gebied van training en opleiding, observaties, video interactie begeleiding, updaten pedagogisch beleid en werkplannen, kindvolgsysteem en oudergesprekken.

Afhankelijk van de vestiging kan ook een orthopedagoge werkzaam zijn of ingezet worden.
Een orthopedagoge is universitair geschoold met ervaring en gespecialiseerd in het werken binnen zowel de algemene ontwikkeling van het kind alsmede kinderen die wat extra zorg verdienen o.a. dyslectie en autisme. Ook kan de orthopedagoge de kinderen testen op intelligentie.

De pedagogen werken parttime voor ons, zowel op de vestiging en soms vanaf huis. Wilt u een afspraak met hen maken, bijvoorbeeld omdat u een opvoedingsvraag heeft, dan kunt u dat via ons aanvragen.

Onze pedagogen zijn ons centrum verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en begeleiden ons team hierin. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, kunnen geobserveerd worden waarna een gesprek of plan van aanpak volgt. Te denken valt aan kinderen met cognitieve of sociaal-emotionele problemen, hoogbegaafde kinderen enz. Uiteraard begeleiden zij ons bij al onze kinderen en volgen wij de ontwikkeling van elk kind individueel, waarbij wij aan elk kind zoveel mogelijk aandacht schenken. Deze ontwikkeling wordt vastgelegd in een speciaal door ons ontwikkeld kindvolgsysteem.

Op het openbare deel van onze website kunt u meer lezen over onze pedagogen .

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid komt tot uiting in alles wat wij doen en waar wij voor staan, zoals onze activiteiten, onze medewerkers, onze werkwijze, ons gebouw, enz. Dit beleid, onderdelen hiervan, onze werkplannen, aanpak e.d. zal met regelmaat op ouderavonden worden besproken. Ons pedagogisch beleidsplan kunt u in grote lijnen lezen via onze website. Ons volledig pedagogisch beleidsplan kunt u via de onderstaande link lezen. Elke vestiging heeft daarnaast nog een pedagogisch werkplan dat specifiek voor die locatie geldt. Wilt u dat inkijken, vraagt u dan uw locatie eigenaar.

Kindercentrum ZieZoo stimuleert positief gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het geven van een compliment, een sociale beloning zoals een gezellige picknick in het park. Ook de inspraak van kinderen, o.a. middels de Kinderraad, maakt de kinderen betrokken en gehoord.
Het omgaan met negatief gedrag uit zich niet in het straffen e.d. maar het kind op de gevolgen te wijzen die het gedrag met zich meebrengt. Wij hanteren hiertoe de Thomas Gordon methode. Dit houdt o.a. in dat wij “Ik-boodschappen” uiten (“Ik vind het niet prettig als jij zo luid schreeuwt terwijl ik praat, want dan kunnen de andere kinderen mij niet verstaan.”) i.p.v. “Jij-boodchappen” (“Houd jij eens op met schreeuwen.”) Ook is deze methode geschikt om conflicten tussen kinderen onderling op te lossen.

Kids Golfweken 2018

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar? Doe dan mee met onze Kids Golfweek! Een week met veel plezier en waa...

Opening Kinderdagverblijf Voorburg 1 september 2018

Het is eindelijk zover! Ons kinderdagverblijf in Voorburg wordt gebouwd. Het kinderdagverblijf zal o...

23 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (kittens, lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo familie BBQ
01 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zaterdag
02 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zondag
09 sep:
Alle - ZieZoo Kidsrun 600 m of 2 km (Oostland halve marathon)
14 okt:
Alle - Familie herfstwandeling
08 dec:
Alle - Regiofinale 2018 (jr) First Lego League