Menu

Ziekte

Ziekte

Voor ziekmelding verwijzen wij naar het menu-items Opvang-zaken.

Kindercentrum ZieZoo gaat als volgt om met ziekte van kinderen in ons centrum:

  • Niet elk kind is gelijk: het ene kind is met 38 graden lichaamstemperatuur beroerd, het ander voelt zich nog goed genoeg. Wij kijken derhalve naar het individuele kind en beoordelen of het kind zich goed genoeg voelt om bij ons te blijven.
  • Als een kind niet helemaal lekker is of moe, kan het bij ons rustig aan doen, een boekje lezen, een dutje doen enz. Activiteiten zijn altijd vrijwillig, een kind hoeft niet mee te doen. Vaak geeft een kind zelf aan of het bij ons wil blijven. Wij zullen u als ouder in dit geval toch telefonisch benaderen om u te informeren omtrent de situatie. Dit betekent niet dat u op stel en sprong van uw werk e.d. weg moet om uw kind op te halen. U kunt zelf besluiten om uw kind eerder op te halen. In dit geval is het wel aan te raden om uw kind indien mogelijk vroeg op te halen.
  • Indien het kind aangeeft dat het liever naar huis wil, en wij het ook in het belang van het kind achten dat het beter naar huis kan, zullen wij u als ouder direct informeren. Het is dan prettig als u in de gelegenheid bent om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen. Bent u niet in de gelegenheid om direct te komen of werkt u verderweg, dan kunnen wij in gezamenlijk overleg naar een oplossing zoeken.
  • Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, 38,5 graden koorts of hoger, of een andere situatie waarbij de GGD ons verplicht dat het kind niet in het centrum mag verblijven, dan zullen wij direct met u contact opnemen en u verzoeken uw kind op te halen. Ook indien wij hoofdluis bij uw kind constateren, zullen wij u verzoeken uw kind zo spoedig mogelijk op te halen. Wij gaan er dan van uit dat u uw kind thuis zult behandelen (haar, kleding e.d.).

Hoofdluis

Heeft u of uw school bij uw kind luis geconstateerd? Informeert u ons dan per omgaande, ook als u inmiddels een behandeling heeft toegepast of de luis niet meer te zien is. Teneinde besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, kan ZieZoo zogenaamde luizencapes ophangen. Maar daarnaast moeten wij overige besmetting tegengaan (bijvoorbeeld niet in kussens liggen).

Inentingen

Wij gaan er van uit dat uw kind de gebruikelijke inentingen heeft gehad en zal krijgen. Dit is ook in het belang van de overige kinderen en onze medewerkers.

Mocht dit niet het geval zijn, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Kids Golfweken 2018

Ben jij tussen de 7 en 14 jaar? Doe dan mee met onze Kids Golfweek! Een week met veel plezier en waa...

Keurmerk TSO

ZieZoo verzorgt ook tussenschoolse opvang. Tussen de middag verzorgen wij een lunch en activiteiten....

23 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo Kamp 2018 (kittens, lynxen & rangers)
24 aug:
Alle - ZieZoo familie BBQ
01 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zaterdag
02 sep:
Alle - ZieZoo op Bieslanddagen zondag
09 sep:
Alle - ZieZoo Kidsrun 600 m of 2 km (Oostland halve marathon)
14 okt:
Alle - Familie herfstwandeling
08 dec:
Alle - Regiofinale 2018 (jr) First Lego League