Menu

ouderraad

ZieZoo kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid van ouders. Wij nemen de mening van ouders serieus.

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang maar ook een belangrijk orgaan voor ons om te vernemen hoe tevreden onze ouders zijn over onze opvang.

De Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders. Wij proberen alle groepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd te hebben. De ondernemer onderhoudt frequent contact met de Ouderraad. De Ouderraad adviseert op velerlei gebied. Er is een Ouderraad reglement waarin vermeld staat wat de taken van de Ouderraad zijn, welke zaken vrijblijvend geadviseerd worden en waar een versterkt adviesrecht geldt. Belangrijk adviesrecht is er op het gebied van de kwaliteit van de opvang.

De leden van de Ouderraad worden gekozen door de ouders. Daarvoor worden verkiezingen gehouden. Heeft u zin om aan onze Ouderraad deel te nemen? Schrijf dan in op onze volgende verkiezing.

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht? Spreek de Ouderraad aan of stuur een e-mail. Het e-mail adres vindt u onder Contact.

Mirjam van Donselaar-Hofman
Voorzitter
Mijn naam is Mirjam van Donselaar-Hofman, 37 jaar en mama van 2 zoons: Daniel (6 jaar) en Anthony (4 jaar). Ik woon in Rijswijk en de jongens gaan naar de Gabrielschool locatie Michiel ten Hovelaan in Delft. Ik werk als projectmanager bij de Hogeschool Rotterdam, waar ik bouwprojecten begeleid. De jongens gaan op dinsdag en vrijdag naar de BSO.

Wij hebben gekozen voor ZieZoo Delft Buiten vanwege de combinatie sport, lekker veel ruimte en buiten zijn. De dynamiek, uitstraling en sportiviteit binnen het terrein van ZieZoo's partner, korfbalvereniging Fortuna, spreekt ons erg aan om te combineren met een BSO. Lekker voor de jongens om zich na school goed uit te leven, zodat ze hun energie goed kwijt kunnen.

Door mijn zitting in de ouderraad hoop ik het management van ZieZoo Delft Buiten te adviseren over de kwaliteit van de dienstverlening en hierin de stem van alle ouders te kunnen vertegenwoordigen!

Lyanne Rövekamp-Abels
Secretaris
Mijn naam is Lyanne Rövekamp-Abels, 44 jaar en moeder van Tess (7 jaar) en Koen (5 jaar). Ik woon met man en kinderen in Delft. Ik werk als kinderarts-neonatoloog in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.Tess en Koen gaan naar De Meander in Delfgauw. Op maandag en dinsdag gaan zijn naar de BSO.

In de gang van school viel mij de persoonlijke manier van benaderen naar de kinderen van Joris op. Op dat moment waren we al op zoek naar een andere BSO. Na een bezoek aan de locatie DBU waren niet alleen wij maar ook de kinderen enthousiast. De ruimte van de velden en de sporthal gecombineerd met de persoonlijke werkwijze en het pedagogisch plan van ZieZoo spraken ons allemaal aan.

Door mijn zitting in de ouderraad hoop ik het management van ZieZoo Delft Buiten (DBU) te kunnen steunen en adviseren bij de verdere opbouw van deze locatie in samenspraak met de andere ouders van kinderen op DBU.