Menu

Delft - centrumlocatie DMS

Op deze locatie van ZieZoo in Delft, gelegen in de wijk Hof van Delft nabij het centrum en ook gunstig gelegen voor de wijk Harnaschpolder en Den Hoorn, bieden wij:

  • KDV (peutergroep vanaf 2 jaar)
  • BSO (4-12 jaar)
  • TSO (alleen voor de kinderen van DMS)
  • VO - alleen of extra vakantie opvang is ook mogelijk
  • VSO - voorschoolse opvang

ZieZoo is gevestigd in de Delftse Montessorischool (DMS), in een bijzonder gebouw van de gerenommeerde architect Herman Hertzberger. Wij hebben onze eigen huiskamerruimten voor alle leeftijdsgroepen (Peuters, Kleuters, Middenbouw en Bovenbouw). Verder maken we gebruik van alle overige ruimten van de school, zoals het atelier ( de werkplaats voor beeldende vorming en techniek) en de studio voor beweging.
We beschikken over twee schoolpleinen en een apart peuterplein die zich kenmerken zich door ruimte en veel groen, zoals grote bomen en moestuinen. Hierdoor hebben de kinderen in en buiten het kinderdagcentrum voldoende de ruimte om te spelen. Ook hebben wij een eigen moestuin/beleeftuin in de Delftse Proeftuin (op loopafstand).
Tevens maken wij gebruik van de buitenlocatie van ZieZoo Delft waar de kinderen kunnen sporten en bewegen, alsmede de natuur beleven. Door deze verschillende activiteitenplekken kunnen wij ons brede en gevarieerde activiteitenaanbod, gegeven door eigen vakkrachten, in de praktijk brengen.

ZieZoo Delft-Delfgauw bestaat uit 2 locaties. Onze centrumlocatie DMS en de buitenlocatie van ZieZoo Delft, genaamd ZieZoo Delft Buiten. Door deze samenwerking kunnen de kinderen profiteren van een heel breed activiteitenaanbod w.o. beeldende vorming in het atelier van ZieZoo DMS en een bezoek aan de proeftuin, en sport en bewegen alsmede natuur op de buitenlocatie. Tijdens vakanties, studiedagen en lange middagen, maar ook tijdens de schoolweken kunnen de kinderen kiezen uit al deze activiteiten.

De Delftse Montessorischool en ZieZoo werken veel samen op deze vestiging in een doorlopende leerlijn. Dat wil zeggen dat uw peuter een uitdagend aanbod waarbij er op gezette tijden een integratie plaatsvindt samen met de kleuters. Zo is wennen aan school wel heel prettig en wordt uw zoon of dochter spelenderwijs gestimuleerd in de ontwikkeling. Peuters die bij ZieZoo op de peutergroep zitten hebben voorrang bij plaatsing op de Delftse Montessorischool.
Ook tijdens de buitenschoolse opvang (BSO) en tussenschoolse opvang (TSO) is er sprake van een doorlopende leerlijn.
Prettig is dat verschillende leer- en vakkrachten zowel werkzaam zijn voor school als ZieZoo. Dit geldt voor het KDV, de BSO en TSO.

Lunch: tussen de middag wordt voor de schoolkinderen een uitgebreide broodmaaltijd verzorgd. We noemen dat tussenschoolse opvang (TSO). Er is dan ook mogelijkheid om onder begeleiding lekker te spelen of activiteiten te doen.

U kunt zich inschrijven via de ouderportal op de Ouder-pagina .

Ons team