Menu

ouderraad

ZieZoo kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid van ouders. Wij nemen de mening van ouders serieus.

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang maar ook een belangrijk orgaan voor ons om te vernemen hoe tevreden onze ouders zijn over onze opvang.

De Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders. Wij proberen alle groepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd te hebben. De ondernemer onderhoudt frequent contact met de Ouderraad. De Ouderraad adviseert op velerlei gebied. Er is een Ouderraad reglement waarin vermeld staat wat de taken van de Ouderraad zijn, welke zaken vrijblijvend geadviseerd worden en waar een versterkt adviesrecht geldt. Belangrijk adviesrecht is er op het gebied van de kwaliteit van de opvang.

De leden van de Ouderraad worden gekozen door de ouders. Daarvoor worden verkiezingen gehouden. Heeft u zin om aan onze Ouderraad deel te nemen? Schrijf dan in op onze volgende verkiezing.

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht? Spreek de Ouderraad aan of stuur een e-mail. Het e-mail adres vindt u onder Contact.

Ouderraad

vlnr: Anke Grefte (secretaris), Marloes Droog (voorzitter), Nathalie Bruin (lid)

Marloes
Mijn naam is Marloes Droog. Ik woon met mijn twee kinderen (Fedde en Leanne) en mijn man (Marijn) in Delfgauw en werk in Den Haag bij de Rijksoverheid als teamcoördinator arbeidsmarktcommunicatie. Fedde zit in bovenbouwklas Bordeaux en is op maandag, dinsdag en vrijdag bij de Rangers van ZieZoo. Leanne zit in middenbouwklas Geel en bij ZieZoo bij de Lynxen. Beiden zijn als driejarige in de peutergroep van ZieZoo begonnen aan hun schoolcarrière. Ik zit sinds 2013 in de ouderraad van ZieZoo. Ik vind de ouderraad een mooie manier om beter te weten hoe de opvang van mijn kinderen geregeld is en om mee te denken over verbeteringen daarin. Spreek me gerust aan op school of bij ZieZoo als je iets wilt vragen of aan de ouderraad wilt meegeven. Het is voor ons belangrijk om te weten wat er bij ouders speelt!