Menu

ouder- & kinderparticipatie

Ouderraad
ZieZoo kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid van ouders. Wij nemen de mening van ouders serieus.

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang maar ook een belangrijk orgaan voor ons om te vernemen hoe tevreden onze ouders zijn over onze opvang.

De Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders. Wij proberen alle groepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd te hebben. Wij onderhouden frequent contact met de Ouderraad. De Ouderraad adviseert op velerlei gebied. Er is een Ouderraad reglement waarin vermeld staat wat de taken van de Ouderraad zijn, welke zaken vrijblijvend geadviseerd worden en waar een versterkt adviesrecht geldt. Belangrijk adviesrecht is er op het gebied van de kwaliteit van de opvang.

De leden van de Ouderraad worden gekozen door de ouders. Daarvoor worden verkiezingen gehouden. Heeft u zin om aan onze Ouderraad deel te nemen? Schrijf dan in op onze volgende verkiezing of maak het aan ons kenbaar.

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht? Spreek de Ouderraad aan of stuur een e-mail. Het e-mail adres vindt u onder Contact. Rechts ziet u welke ouders deel uitmaken van de Ouderraad.

Kinderparticipatie
De mening van de kinderen nemen wij heel serieus. Daarom hebben wij ook inspraak in ons activiteitenprogramma en betrekken wij ze bij zaken zoals inrichting van de huiskamer, speelgoed en voeding. We doen dit door een systeem van aandragen en stemmen van activiteiten en op regelmatige basis een individueel kindgesprekje te houden.

Onze Ouderraad:
NB deze informatie is momenteel zeer summier. We zijn nog in afwachting van foto's en tekst van de Ouderraad.

Kavita is de moeder van Abhimanyi en Yashodhan.
Hier zal de Ouderraad later nog meer tekst plaatsen

Maya is de moeder van Armaan, Dinand, Evander en Farah Lisa.
De Ouderraad zal hier later nog meer tekst aan toevoegen