Menu

ouderraad

ZieZoo kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid van ouders. Wij nemen de mening van ouders serieus.

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang maar ook een belangrijk orgaan voor ons om te vernemen hoe tevreden onze ouders zijn over onze opvang.

De Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders. Wij proberen alle groepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd te hebben. De ondernemer onderhoudt frequent contact met de Ouderraad. De Ouderraad adviseert op velerlei gebied. Er is een Ouderraad reglement waarin vermeld staat wat de taken van de Ouderraad zijn, welke zaken vrijblijvend geadviseerd worden en waar een versterkt adviesrecht geldt. Belangrijk adviesrecht is er op het gebied van de kwaliteit van de opvang.

De leden van de Ouderraad worden gekozen door de ouders. Daarvoor worden verkiezingen gehouden. Heeft u zin om aan onze Ouderraad deel te nemen? Schrijf dan in op onze volgende verkiezing.

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht? Spreek de Ouderraad aan of stuur een e-mail: or.pijnacker.ziezoo@gmail.com

Ouderraad

In het onderstaande stellen wij ons graag aan u voor.

Wij zijn Yvonne van Waardenberg (rechts op de foto), moeder van Elias en Ezra, en Juliane Eykelhoff (links op de foto), moeder van Femke, Lena en Ariane. Elias, Femke en Lena gaan alle drie naar ZieZoo en hebben het daar erg naar hun zin. Wij vinden het belangrijk om ook een bijdrage te kunnen leveren aan de naschoolse opvang (en de kwaliteit daarvan) en vinden het leuk om samen met de leiders en medewerkers van ZieZoo over beleidszaken na te denken en vanuit onze eigen ervaringen en expertise advies te geven.

Yvonne werkt als stafjurist bij de Rechtbank in Den Haag. Zij houdt zich daar onder meer bezig met consumentenzaken, arbeidszaken en huurzaken, zowel juridisch-inhoudelijk als beleidsmatig. Daarnaast haalt zij veel energie uit deelname aan diverse projecten, zowel op lokaal als landelijk niveau. Haar vrije tijd staat vaak in het teken van family-time met man en kinderen, een balletje slaan op de tennisbaan, afspreken met vrienden en - als er tijd over is - wat creatieve activiteiten. Ook is Yvonne actief binnen de OuderVereniging van de basisschool van Elias, waar zij zich samen met andere ouders inzet voor een ontzettend leuke basisschooltijd voor alle leerlingen, onder meer door het organiseren van diverse activiteiten en het ondersteunen van de school daarbij.

Juliane werkt als consultant bij het Nederlands Normalisatie Instituut (Koninklijke NEN) in Delft: “Ik vind het een uitdaging om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen en begeleid het proces om op het gebied van AgroFood en Consumentenartikelen tot breed gedragen afspraken te komen.” In haar vrije tijd trekt ze graag eropuit met het gezin om “iets te beleven”, gaat hardlopen of “toeteren” met de Koninklijke Harmoniekapel Delft op de hobo en althobo.