Menu

voorburg - ZieZoo De Vijverhof (peuteropvang)

Onze peutergroep bestaat uit kinderen van 2 tot 4 jaar. Het is een groep van maximaal 16 kinderen.

De peuteropvang is geschikt voor ouders die kinderopvang zoeken voor hun kind. Maar onze peutergroep biedt meer dan alleen opvang. Spelenderwijs ontwikkelt uw kind sociale vaardigheden, leert omgaan met andere kinderen en het sluiten van vriendschappen. Ook worden competenties ontwikkeld. Denk aan taalvaardigheid zoals lezen. Wij gebruiken hierbij de methode Peuterplein die aansluit op Kleuterplein die in groep 1/2 wordt gehanteerd. Dit heeft een vroegschools karakter. Zo sluiten wij aan op de kleuterklas. Er zijn daarnaast nog zoveel meer ontwikkelgebieden die spelenderwijs gestimuleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld activiteiten gericht op bewegen, muziek, kunstzinnige expressie, kinderkoken en natuur.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld naar de kinderboerderij gaan waar ZieZoo een locatie heeft en die tijdens deze uren niet in gebruik is. Ook zal er ontspanning zijn, een lunch en mogelijkheid om te rusten voor die kinderen die dat nodig hebben. Dit alles in een vertrouwde, veilige en vooral liefdevolle omgeving.

Samen met de school zullen wij in de toekomst het aanbod van de peuters zoveel mogelijk afstemmen op de kleuterklas en daarmee de peuter in een vertrouwde omgeving en pedagogisch klimaat voorbereiden op school.

*) Uiterlijk 1 januari 2018 moeten alle peuterspeelzalen omgevormd zijn tot peuteropvang, dwz opvang die valt onder de Wet kinderopvang. Dat betekent dat er mogelijkheid is om kinderopvangtoeslag aan te vragen. De peuteropvang richt zich vooral op ouders die beiden werken (dat kan ook parttime). Voor ouders kan deze regeling financiële voordelen bieden, zeker als u ook nog oudere kinderen op de buitenschoolse opvang hebt (al dan niet bij ZieZoo). Mocht u hier meer informatie over wensen, kunnen wij u dat toelichten.
Er zijn geen tegemoetkomingen voor ouders die niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen. Dat vinden wij erg jammer maar helaas is dit het beleid van de overheid. Natuurlijk kunt u uw kind bij ons plaatsen maar de netto kosten zijn dan gelijk aan de bruto kosten. Houdt u daar rekening mee.