Menu

ouderraad

Ouderraad
ZieZoo kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid van ouders. Wij nemen de mening van ouders serieus.

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang maar ook een belangrijk orgaan voor ons om te vernemen hoe tevreden onze ouders zijn over onze opvang.

De Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders. De houder onderhoudt frequent contact met de Ouderraad. De Ouderraad adviseert op velerlei gebied. Er is een Ouderraad reglement waarin vermeld staat wat de taken van de Ouderraad zijn, welke zaken vrijblijvend geadviseerd worden en waar een versterkt adviesrecht geldt. Belangrijk adviesrecht is er op het gebied van de kwaliteit van de opvang.

De leden van de Ouderraad worden gekozen door de ouders. Daarvoor worden verkiezingen gehouden. Heeft u zin om aan onze Ouderraad deel te nemen? Schrijf dan in op onze volgende verkiezing.

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht? Spreek de Ouderraad aan of stuur een e-mail. Het e-mail adres vindt u onder Contact. Rechts ziet u welke ouders deel uitmaken van de Ouderraad.

Onze Ouderraad:

Erik van Duijn | voorzitter

Mijn naam is Erik van Duijn en ik woon samen met Rianne. Wij zijn de ouders van Leanne. Sinds december 2016 zet ik mij in voor de Ouderraad van 'ZieZoo de Vijverhof'.
Ik ben commercieel directeur van een 'Offensief Data Security bedrijf' (Hackers). Ik heb dagelijks te maken met privacy wetgeving en wil deze kennis dan ook inzetten voor de bescherming van uw kind(eren). Ik heb veel sportlessen gegeven als wintersport instructeur en heb ik ervaring opgedaan bij het opzetten van de zwemafdeling van 'Only Friends'. Een grote G-vereniging (750 leden) met een zeer modern sportcomplex in Amsterdam waar ik 5 jaar als hoofdtrainer vrijwilligerswerk heb gedaan.

Mijn naam is Ankie Roest en ik ben de moeder van Mirthe en Nina.
Ik ben werkzaam in het onderwijs, eerst als leerkracht en nu als ambulant begeleider vanuit het speciaal basisonderwijs. In deze functie geef ik leerkrachten in het regulier onderwijs handelingsadviezen voor in de klas. Daarnaast ben ik afgestudeerd onderwijskundige. Ik hoop al deze kennis en ervaring goed in te kunnen zetten binnen de ouderraad van ZieZoo.

Mijn naam is Vesna Anic, ik ben de moeder van Vincent en Oliver.
In mijn dagelijkse leven houd ik mij bezig met hedendaagse kust en cultuur en werk als docent Beeldende Kunst bij een internationale school. Ik vind het leuk om mij in te zetten voor de Ouderraad. Betrokken zijn en actief meedenken aan continue verbetering van de zorg voor alle kinderen op de peuterspeelzaal vind ik een waardevol doel. Daarnaast vind ik het ook leuk om via de Ouderraad andere ouders te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.