Menu

ouderraad en kinderparticipatie

Ouderraad
ZieZoo kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid van ouders. Wij nemen de mening van ouders serieus.

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang maar ook een belangrijk orgaan voor ons om te vernemen hoe tevreden onze ouders zijn over onze opvang.

De Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders. Wij proberen alle groepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd te hebben. De ondernemer onderhoudt frequent contact met de Ouderraad. De Ouderraad adviseert op velerlei gebied. Er is een Ouderraad reglement waarin vermeld staat wat de taken van de Ouderraad zijn, welke zaken vrijblijvend geadviseerd worden en waar een versterkt adviesrecht geldt. Belangrijk adviesrecht is er op het gebied van de kwaliteit van de opvang.

De leden van de Ouderraad worden gekozen door de ouders. Daarvoor worden verkiezingen gehouden. Heeft u zin om aan onze Ouderraad deel te nemen? Schrijf dan in op onze volgende verkiezing.

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht? Spreek de Ouderraad aan of stuur een e-mail. Het e-mail adres vindt u onder Contact. Rechts ziet u welke ouders deel uitmaken van de Ouderraad.

Kinderparticipatie
De mening van de kinderen nemen wij heel serieus. Daarom hebben wij ook inspraak in ons activiteitenprogramma en betrekken wij ze bij zaken zoals inrichting van de huiskamer, speelgoed en voeding. We doen dit door een systeem van aandragen en stemmen van activiteiten en op regelmatige basis een individueel kindgesprekje te houden.

Ouderraad ZieZoo Voorburg

Merel Hoogendoorn
functie: voorzitter
Ik ben Merel Hoogendoorn, moeder van Levi (Kittens) en Yrsa (KDV). Vooral het lekker veel buiten in de natuur zijn en sport/spelactiviteiten met de kinderen spreken mij aan bij ZieZoo.
De sfeer is zo ontspannen, dat Levi bij thuiskomst niet uitgeput, maar vol energie is!

Marije Quarles van Ufford - de Vries
functie: secretaris
Sinds begin 2015 ben ik de Ouderraad van ZieZoo komen versterken. Voor wie mij nog niet kent wil ik mezelf daarom graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Marije Quarles van Ufford-de Vries. Ik ben de moeder van Pepijn (6) en Maartje (4). Zij spelen drie keer per week en vaak ook in de vakanties met veel plezier bij ZieZoo. In het dagelijks leven werk ik op interim basis als communicatieadviseur, momenteel bij de gemeente Den Haag. Toen mij werd gevraagd bij de oudercommissie te komen hoefde ik daar niet heel lang over na te denken. Ik vind het fijn om op deze manier betrokken te zijn bij de organisatie en zo de belangen van de ouders en kinderen kan behartigen. Omdat ze het zo naar hun zin hebben willen mijn kinderen meestal niet zo makkelijk mee naar huis aan het eind van de dag en 'hang' ik altijd wel een tijdje rond bij ZieZoo. Schiet mij gerust aan als u iets te bespreken heeft of stuur een email naar de Ouderraad (zie contact).

Irene Uitermark
functie: lid Ouderraad
Mijn naam is Irene Uitermark. Ik ben 42 jaar oud, getrouwd met Ferry en moeder van Isabelle en Tobias. Isabelle zit 2 dagen per week bij ZieZoo en Tobias vanaf augustus ook. In het dagelijks leven werk ik bij het Ministerie van Financiën en per 1 juni maak ik de overstap naar de Douane.

Sinds april zit ik in de Ouderraad van ZieZoo. Ik vind het belangrijk dat de kinderen op een fijne en actieve opvang zitten en dat is nu zeker het geval. Als lid van de ouderraad kijk ik mee achter de schermen en ik wil daar het geluid van de ouders laten horen om zo samen tot een goede opvang te komen. Schroom dus niet om mij te benaderen als je ideeën hebt over hoe het nu gaat die je wilt laten horen. Ik ben bereikbaar via het e- mail adres van de Ouderraad