Menu

HBO'ers op de groep

ZieZoo werkt al vanaf haar oprichting in 2005 met HBO'ers op de groep.
We werken met pedagogische professionals die de kinderen begeleiden en stimuleren. Wij zijn immers geen oppas, wij zijn uw partner in de ontwikkeling van uw kind. En dat doen wij met vakkrachten op de BSO voor beeldende vorming, muziek, theater, natuur, techniek en sport. Ondersteund door medewerkers met een opleiding binnen pedagogiek, onderwijs of vergelijkbaar.

Al deze medewerkers zijn bij ons in dienst en staan op de groep. In ons team werken ook mensen met een MBO opleiding. Of mensen met een universitaire opleiding. Door deze mix van verschillende opleidingen en van denkers en doeners hebben wij een divers en compleet team dat elkaar aanvult en inspireert.

Hoe krijgen wij het voor elkaar dat wij hoger opgeleide medewerkers in dienst hebben t.o.v. onze collega bedrijven en zeker de grote organisaties? Dat komt door onze organisatiestructuur. Daarin zijn wij uniek. U leest daar meer over op deze website. Nagenoeg geen overheadkosten waardoor wij kunnen investeren in de kwaliteit van ons team en de activiteiten. Kwaliteit op de vloer dus, want wij willen het beste voor uw kind.

De maatregel die is aangekondigd is voor ons dus geen enkel probleem. Sterker nog, wij gaan daarin veel verder. Hieronder leest u over de maatregel die per 2018 in moet gaan.

De inzet van hbo’ers als pedagogisch beleidsmedewerker is één van de maatregelen die deel uitmaken van het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit kinderopvang (IKK). Hbo’ers moeten onder andere pedagogisch medewerkers gaan coachen in hun vak.

Minister Asscher maakt zich geen zorgen om de toekomst van mbo’ers in de kinderopvang. ‘Het idee is dat er een betere mix van mbo- en hbo functies in de kinderopvang komt. Door middel van taakdifferentiatie worden uitdagende takenpakketten gevormd voor medewerkers met verschillende opleidingsniveaus’, aldus de minister. Bovendien denkt hij dat kinderopvangorganisaties zich het aanstellen van hbo’ers niet kunnen permitteren. ’Vanwege de kosten zal geen enkele kinderopvanginstelling met alleen hbo’ers willen werken.

Het inzetten van hbo’ers als een ‘pedagogisch coach’ is één van de 21 maatregelen die minister Asscher samen met branchepartijen is overeenkomen. Deze maatregelen moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering van de kinderopvang. Als de wet wordt aangenomen, moeten de regels vanaf 1 januari 2018 gaan gelden

In overleg met het kinderopvangveld is gekeken naar meerdere takenpakketten voor de kinderopvang en vervolgens voor welke taken een passende hbo-kwalificatie wenselijk is. Dat zijn taken rondom de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

D66 vraagt zich af hoe kleine kinderopvangorganisaties, maar straks ook peuterspeelzalen die aan dezelfde kwaliteitseisen blootgesteld worden, een hbo’er moeten betalen. Een hbo’er zou minimaal 50 uur per jaar ingezet moeten worden. Minister Asscher legt uit dat het precieze aantal uren nog worden uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur. Daarin zullen ook de gevolgen voor organisaties worden bekeken.

ZieZoo Delfgauw - opening 21 augustus 2017

Met ingang van het schooljaar 2017-2017 zal ZieZoo haar deuren openen aan de Florijnstraat 1 te Delf...

ZieZoo Kamp

Lynxen en Rangers: het jaarlijkse kamp vindt plaats op donderdag 17 augustus en vrijdag 18 augustus....