Menu

tussenschoolse opvang

Als uw kind op een school zit waar tussenschoolse opvang door ZieZoo wordt verzorgd, en als uw kind op die dag op ZieZoo zit, is tussenschoolse opvang (TSO) in het tarief inbegrepen. Op de andere dagen kan uw kind ook gebruik maken van de TSO, dat kan u apart aanvragen.

Na de ochtend komen de kinderen naar ZieZoo voor de lunch. De TSO bestaat uit een lunch en tijd om lekker te spelen. Daarna gaan de kinderen terug naar school. Kleuters halen en brengen wij naar de klas. De lunch, eten en drinken, wordt door ZieZoo verzorgd.

Tussenschoolse opvang is gratis op de dagen dat uw kind naar de BSO gaat en kan ook extra worden afgenomen, naast de vaste contractdagen.

U kunt uw kind voor die extra dagen via onze Ouderportal opgeven.

Locaties

DELFT
Kindercentrum ZieZoo - DMS