Menu

tussenschoolse opvang

Als uw kind op locatie DMS BSO geniet, is Tussenschoolse opvang (TSO) in het tarief inbegrepen.

Aan het einde van de ochtend worden de kinderen van school opgehaald en komen ze naar ZieZoo om samen met de leiding een uitgebreide broodmaaltijd te genieten.

Na de lunch is er nog tijd om lekker te spelen en daarna worden de kinderen weer naar school teruggebracht.

Tussenschoolse opvang is gratis op de dagen dat uw kind naar de BSO gaat en kan ook extra worden afgenomen, naast de vaste contractdagen.

U kunt uw kind voor die extra dagen via onze Ouderportal opgeven.

Locaties

DELFT
Kindercentrum ZieZoo - DMS