Menu

kdv - 0 - 4 jaar

Hele dagopvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar (in ontwikkeling, peuteropvang zie rechterkolom)

Zoekt u een omgeving waar uw kind zich echt thuis voelt? Met persoonlijke aandacht voor uw kind en voor u.
En wilt u dat uw kind niet alleen wordt "opgevangen" maar mag "groeien met plezier"?

Op vaste dagen wordt uw kind in een vaste groep opgevangen. Kinderen zijn welkom vanaf dat ze 6 weken oud zijn tot het moment dat ze naar de basisschool gaan. Wij bieden een warme omgeving met de liefdevolle zorg en aandacht van de pedagogisch medewerkers en met speelkameraadjes.
Hele dagopvang start om 08.00 uur. Heeft u vroeger opvang nodig, bijvoorbeeld vanwege uw werktijden, dan kunt u gebruik maken van onze vroege vogel opvang die om 07.00 uur start. U kunt uw kind brengen tot 09.30 uur. Wij zijn geopend tot 19.00 uur maar bij hele dagopvang is het aan te bevelen dat uw uw kindje eerder ophaalt. De meeste kinderen worden rond 17.30 of 18.00 uur opgehaald. U kunt uw kind vanaf 16.30 uur ophalen.

De dag kent een dagprogramma met vaste momenten voor bijvoorbeeld slapen, eten en (buiten)spelen. Regelmaat biedt houvast, maar we zijn ook flexibel om in te spelen op de behoeften van met name de jongste kinderen die misschien nog hun eigen ritme hebben en willen we kunnen inspelen op de gebeurtenissen van de dag en de interesses van de kinderen op dat moment.

Spelen en eten doen we samen, maar er is ook aandacht voor de individuele behoeften van kinderen. Zo voeden wij een baby als deze daarom vraagt en de wat oudere kinderen kunnen ook zelf activiteiten ondernemen. Activiteiten vinden meestal plaats in leeftijdgroepjes alhoewel alle leeftijden ook met elkaar in contact staan.
Er is gericht aandacht voor de allerkleinsten, maar ook voor de oudste kinderen. We bieden een variatie aan activiteiten waar zowel individueel als groepsgericht de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd: creatief, constructief, motorisch (bewegen/grove en fijne motoriek), cognitief (taal/voorlezen).

ZieZoo biedt de peuters extra uitdaging in de vorm van peuter+ opvang. We werken met een speciaal pedagogisch peuterprogramma. Hierbij werken we thema gericht. Denkt u aan het seizoen, feesten, enz. Zo richten wij ons op de brede ontwikkeling van peuters. De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen aan de hand van activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en ervaringen. Op de Montessori locatie draaien de peuters 's ochtends mee in de klas.

Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten de deur plaatsvinden, bijvoorbeeld wandelingen in het park, bezoekjes aan de winkel of bewoners van een zorgcentrum, de bibliotheek of de kinderboerderij. Ook zijn er regelmatig familiebijeenkomsten.

Tussen de middag krijgt uw kind een maaltijd. Onze pedagogisch medewerkers eten met de kinderen mee.

Als uw kind met 4 jaar naar de basisschool gaat, stopt de hele dagopvang op het kinderdagverblijf.

De opvang in combinatie met school noemen we buitenschoolse opvang (BSO). Kijkt u welke locaties van ZieZoo BSO aanbieden en welke vormen van opvang hierin mogelijk zijn.
Het is verstandig om uw kind al tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf zo vroeg mogelijk in te schrijven voor de BSO.

Tijdens onze informatie bijeenkomst kunnen wij u meer vertellen over onze visie en werkwijze. Ook krijgt u dan terplekke een indruk van onze ruimten.

Dagopvang bieden wij aan op de locaties in de rechterkolom.

Locaties

DELFT
Kindercentrum ZieZoo - DMS
(vanaf 2 jaar)

VOORBURG
Kindercentrum ZieZoo - De Vijverhof
(vanaf 2 jaar)
Kindercentrum ZieZoo - KDV 't Loo
(in ontwikkeling open september 2018)