Menu

tarieven

Bereken uw kosten

Het totaal uurtarief wordt berekend door het totaal maandbedrag, te delen door het totaal aantal uren. Dit maandbedrag blijft in veel gevallen onder het uurtarief dat voor vergoeding kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

Bijvoorbeeld:
NSO opvang vanaf 15 uur
NSO op jaar basis: 40*4 = 160 uur
VO op jaar basis: 12*11= 132 uur
Totaal BSO per jaar: 292 uur
BSO per maand: 24.33 uur (24u20min)

Het KDV-tarief wordt berekend vanaf 08.00 uur. Opvang vanaf 07.00 uur is wel mogelijk.

In de vermelde uren per maand wordt TSO niet meegerekend aangezien die niet onder de Wet Kinderopvang valt. Uw kind krijgt dus meer uren opvang dan dat er worden berekend.

Het tarief voor BSO omvat: naschoolse- en vakantie-opvang. Onder vakantie-opvang verstaan we alle vakantiedagen zoals die door ministerie/gemeente zijn vastgesteld. Dus geen extra vrije dagen van school (studiedagen).

Tegemoetkoming in de kosten

De overheid draagt bij aan de kosten van kinderopvang in de vorm van een kinderopvangtoeslag. Dit is geregeld in de Wet Kinderopvang. Kijk voor meer informatie, het berekenen van uw tegemoetkoming en het aanvragen van de toeslag op http://www.toeslagen.nl .