Menu

tso - overblijf

Op de locatie Delftse Montessorischool bieden wij Tussenschoolse Opvang (TSO of "overblijf") aan.

Kinderen die op die dag BSO hebben, zijn automatisch welkom tijdens de TSO. Dat is in het tarief van de BSO inbegrepen.

Kinderen die op andere dagen BSO genieten, en kinderen niet naar ZieZoo voor BSO gaan, zijn van ook van harte welkom op deze dagen. Daartoe moeten zij dan wel aangemeld zijn. Aanmelden kan via onze Ouderportal.
U hoeft TSO niet lang vooraf of via offerte aan te vragen. Maar het is wel prettig als u ons enige verwerkingstijd gunt. Houdt u daarvoor bij voorkeur minimaal een week aan. Tussendoor kunt u altijd extra TSO aanvragen.

Het tarief van de TSO vindt u onder Tarieven. Houdt u er rekening mee dat TSO niet onder de Wet Kinderopvang valt en dus niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Locaties

DELFT

Kindercentrum ZieZoo - DMS

U kunt zich opgeven voor TSO op de portal van de locaties. Deze vindt u op de Ouder-pagina .