Menu

tarieven

Leuk dat u interesse heeft in onze kinderopvang!
Op deze pagina kunt u berekenen wat de maandelijkse kosten zijn.

Het is aan te raden om even de tijd te nemen om uw gegevens in te vullen en deze berekening te doen want de netto kosten zijn lager dan de bruto tarieven en vaak krijgt u een substantieel deel via kinderopvangtoeslag terug.
Dat is afhankelijk van uw inkomen. De laagste inkomens hebben een minimale eigen bijdrage maar ook als uw inkomen hoog is, krijgt u nog toeslag. Zeker voor het tweede kind en verder (uw jongste kind wordt fiscaal als 1e kind aangemerkt, het kind met de meeste opvanguren) krijgt u veel terug via de kinderopvangtoeslag.

Voor de berekening vult u de door u gewenste dagen in op de door u gewenste locatie.

Vul ook uw (gezamenlijke) belastbaar inkomen in zodat de netto kosten van de kinderopvang berekend worden. Kijk ook even in onze rechterkolom. Voor het toetsingsinkomen mag u bijv. ook de hypotheekrente aftrek toepassen.

NB: het kan voorkomen dat wij op de door u gewenste locatie geen plaats hebben op een bepaalde weekdag. In dat geval gaan wij met u in overleg wat de mogelijkheden zijn. Dit kan dan mogelijk een ander tarief opleveren, door onze gedifferentieerde tarieven soms ook goedkoper.

Na uw aanvraag ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte met het totaaltarief voor uw aanvraag.

Het totaal uurtarief wordt berekend door het totaal maandbedrag, te delen door het totaal aantal uren. Let ook op ons gedifferentieerde tarief waarmee sommige weekdagen goedkoper zijn en u in dat geval eerder uitkomt onder het uurtarief dat voor vergoeding kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

Het KDV-tarief wordt berekend vanaf 08.00 uur. Opvang vanaf 07.00 uur is wel mogelijk.

In de vermelde uren per maand wordt de TSO niet meegerekend aangezien die niet onder de Wet Kinderopvang valt. Uw kind krijgt dus meer uren opvang dan dat er worden berekend.

Het tarief voor BSO omvat: tussenschoolse-, naschoolse- en vakantie-opvang. Onder vakantie-opvang verstaan we alle vakantiedagen zoals die door ministerie/gemeente zijn vastgesteld. Dus geen extra vrije dagen van school (studiedagen).

Kijk goed op de belastingaanslag van het laatste jaar wat uw toetsingsinkomen is geweest.
Als u (beiden) werkt, een opleiding volgt, een traject tot werk of een inburgeringscursus, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wilt u meer weten over de voorwaarden, kijk dan op www.toeslagen.nl of de website van de Belastingdienst.

Voor de berekening van de kinderopvangtoeslag wordt het verzamelinkomen gebruikt. Dit is iets anders als het (gezamenlijke) bruto inkomen. Het verzamelinkomen is het inkomen dat overblijft na aftrek van bijvoorbeeld hypotheek. Het is handig om een aangifte van het verzamelinkomen van het voorgaande jaar te gebruiken en dan goed na te denken of er wijzigingen verwacht worden in het verzamelinkomen omdat dit van invloed is op je kinderopvangtoeslag. Dus niet alleen verandering in het salaris, maar ook bijvoorbeeld:

  • het veranderen van de hypotheek, door verhuizing of oversluiting,
  • het gaan volgen van een deeltijd opleiding, waarvan de kosten aftrekbaar zijn
  • te verwachten salarisstijging.