Menu

stagiaires

Let op: stages alleen via school
rechtstreekse sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen

Een gediplomeerde vakkracht moet eerst een opleiding en stage doorlopen. Daarom vinden wij het onze maatschappelijke taak om stagiaires te begeleiden op weg naar een volwaardige baan. Bovendien kunnen wij bij onze vele activiteiten best wat assistentie gebruiken.

Kindercentrum ZieZoo heeft een Beroepspraktijkvormingplan (BPV) voor stagiaires en is erkend leerbedrijf. ZieZoo heeft contact met veel opleidingsinstituten en al veel stagiaires met succes begeleid.

Het niveau van opleiding kan liggen op:

  • niveau 2 (bijv. SPW2 Helpende welzijn)
  • niveau 3 of 4 (bijv. SPW, Sport&Bewegen)
  • HBO (bijv. Pedagogiek, CMV, SPH, Halo, Pabo)
  • Universitair (bijv. Pedagogiek)

Stagiaires worden begeleid door een vakkracht, meestal is dit een teamlid met eenzelfde opleidingsachtergrond. De stagiair wordt begeleid bij de opdrachten uit het praktijkwerkboek. Indien gewenst kan de stagiair in de vrije tijd studeren en gebruik maken van de computer bij ZieZoo. Ook beschikt ZieZoo over een eigen praktijkbegeleider die de voortgang van de stage in de gaten houdt en aanspreekpunt is voor school en stagiair.

Afhankelijk van het niveau van opleiding, het studiejaar, de gekozen leerweg (BOL of BBL) alsmede n.a.v. de inschatting van school en ZieZoo, wordt de stagiair volledig of deels boventallig ingezet ofwel als volwaardig pedagogisch medewerker aangemerkt.

ZieZoo biedt voor PW opleidingen in eerste instantie meestal geen BBL-stage aan maar kiest ervoor om BOL-stagiaires bij gebleken geschiktheid een BBL-contract aan te bieden.

Voor je stage krijg je een maandelijkse vergoeding. Die wordt uitgekeerd als wij op je kunnen rekenen (dus je komt op de afgesproken dagen en op tijd) én als je het inwerkprogramma doorloopt en je opdrachten uitvoert.

Solliciteren?
Heb je nog geen afgeronde opleiding maar ben je studerend voor een van de genoemde opleidingen en wil je een fantastische ervaring opdoen,

en is het jouw toekomst om te werken met kinderen in de dagopvang of BSO en beschik je over een gezonde dosis enthousiasme, energie, humor en ben je het type dat in staat is om elke dag met een goed humeur op het werk te verschijnen,

neem dan contact op met de stage coördinator van je school die ons kan benaderen voor een stageplaats. Plaatsing is alleen mogelijk als wij een vacature hebben. En er gaat altijd een sollicitatiegesprek aan vooraf.

Mannelijke kandidaten en kandidaten met een rijbewijs genieten de voorkeur. Houd ook rekening met ons niet-roken beleid.