Menu

activiteiten

ZieZoo, waar je groeit met plezier!

Plezier: dat is ons motto. Kinderen moeten met plezier naar ZieZoo gaan. En we doen er alles aan om dat helemaal waar te maken. Met huiselijkheid, aandacht maar ook met leuke activiteiten.

Kinderen groeien. En dan bedoelen we dat vooral figuurlijk. Groeien in sociale vaardigheden, persoonlijke competenties, zelfvertrouwen, en nog veel meer. Onze pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun rol als mede opvoeder. Dat betekent dat wij de kinderen begeleiden in hun groei. Spelen is leren. Leren is groeien. Groeien met plezier!

In de dagopvang heerst er een vast ritme waar op vaste momenten activiteiten plaatsvinden. Zie ook onze pagina hele dagopvang. Deze activiteiten zijn vooral ontwikkelingsgericht, met leeftijdgenootjes. U kunt dan denken aan voorlezen, zingen, muziek, tekenen, dans, buitenspelen, natuur ontdekken enz. Het aanbod is gevarieerd om kinderen op alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Kinderen hebben ook zo hun eigen ritme, zoals de slaaptijden, en daar houden we ook zeker rekening mee.

Kinderen kunnen bij ZieZoo tijdens de buitenschoolse opvang op hun eigen manier ontspannen in een huiselijke omgeving. Door lekker samen te spelen of rustig te lezen. Daarom hebben we een ruime hoeveelheid spelletjes en boeken. Ook bieden we elke dag een heel divers aanbod aan activiteiten, waaruit de kinderen een keuze kunnen maken. Er zijn diverse activiteiten per leeftijdsgroep onder begeleiding van onze vakkrachten. Deze activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. We zijn er voorstander van dat kinderen veel buiten zijn. De activiteiten zijn inclusief in ons tarief.

Onze vakkrachten halen met hun specialistische kennis van bijvoorbeeld muziek, kunstzinnige vorming of sport altijd weer het beste bij kinderen naar boven. Neemt u maar eens een kijkje bij de omschrijving van het team van uw locatie.

Daarbij vinden we het belangrijk om de kinderen zelf te laten ontdekken wat hun mogelijkheden zijn. Onze ervaring is dat dat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en ontwikkeling.

Tijdens de naschoolse opvang kunnen ook zwemlessen of andere activiteiten worden gevolgd bij organisaties met wie we samenwerken. De kosten van de zwemlessen en het lidmaatschap van de vereniging wordt aan de ouder berekend. Het vervoer er naartoe en terug wordt door ons gratis verzorgd. Dit zijn de enige activiteiten waar u rekening met extra kosten moet houden. Het zijn namelijk kosten van externe organisaties. De kosten van de zwemles (opwaarderen zwemkaart) worden door ons voorgeschoten en met uw factuur verrekend.

De activiteiten worden geïnitieerd door onze medewerkers. Velen hebben eigen specialisaties en die komen tijdens de activiteiten goed naar voren. In de BSO kunnen de kinderen invloed uitoefenen op het activiteitenprogramma (kinderparticipatie).

De activiteiten leggen wij per periode vast in een activiteitenoverzicht. Het actuele overzicht treft u aan bij de locatiegegevens. Overigens behouden wij ons enige flexibilteit voor als wij willen inspelen op actualiteiten, evenementen of de interesses van de kinderen op dat moment.
Ook blikken wij in onze maandelijkse nieuwsbrief altijd terug en vooruit op de activiteiten. De nieuwsbrief wordt u per email toegezonden. U kunt deze nog nalezen op de pagina van uw locatie. Oudere nieuwsbrieven vindt u in het archief van de locatie.
En neemt u ook eens een kijkje in onze fotogalerij. Misschien ziet u wel uw eigen kind tijdens een van de activiteiten!

Samenwerking

We werken samen met diverse sport- en cultuurorganisaties. Uw kind kan dus bijvoorbeeld door de week meedoen aan diplomazwemmen. Of er kan worden gesport in verenigingsverband waardoor in het weekend kan worden deelgenomen aan de competitie.

In de dagopvang werken we ook samen met organisaties, brengen we bezoekjes aan de bibliotheek, seniorentehuizen, enz.