icon-purple-z

Algemene voorwaarden

Voor de opvang van uw kind(eren) sluiten wij een overeenkomst met u af. Deze komt tot stand als u onze offerte accepteert. Op dat moment gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden van ZieZoo .

ZieZoo is lid van de branche organisatie Kinderopvang en wij hanteren tevens de algemene voorwaarden van de branche.

Daarnaast volgen wij de regelgeving op het gebied van kwaliteit conform het Convenant Kinderopvang.

Tot slot de Algemene voorwaarden tussenschoolse opvang (TSO).

Onderstaand kunt u de laatste versies van deze algemene voorwaarden alvast lezen.