Wij gebruiken cookies. Akkoord

Indien uw kind geen gebruik gaat maken van onze opvang, bijvoorbeeld vanwege ziekte, verzoeken wij u dat z.s.m. aan ons door te geven.

Afmeldingen
kunt u, eventueel met een opmerking hierbij, doorgeven in uw ouderportal. Doet u dat tijdig zodat wij er rekening mee kunnen houden. Afmeldingen op de dag zelf, of in een periode korter dan 1 week, graag op dezelfde wijze als een ziekmelding. Afmelding voor opvang voor een toekomstige datum, bijvoorbeeld vanwege vakantie of andere afspraken, kunt u doorgeven via de ouderportal. Opvang waarvan niet gebruikt is gemaakt, wordt niet gerestitueerd.

Afmelding van kinderen die voorschoolse opvang genieten: wilt u ons dat zo tijdig mogelijk laten weten, uiterlijk op de ochtend zelf voor 08.00 uur, maar liever nog voordat de opvang start mogelijk op ons mobiel nummer. Wilt u deze afmelding a.u.b. telefonisch doen en niet per e-mail, sms of de ouderportal.

Ziekmeldingen zijn meestal onverwacht en mogelijk pas op de dag zelf. Geeft u deze melding a.u.b. niet via de ouderportal door en ook niet via sms of e-mail, maar uitsluitend telefonisch. Buiten openingstijden kunt u onze voicemail inspreken.
Ook voor BSO kinderen verzoeken wij u niet alleen de school te bellen maar ook ZieZoo. In verband met de planning van het ophalen van kinderen verzoeken wij u de ziekmelding ’s ochtends vroeg telefonisch door te geven.

Kindercentrum ZieZoo gaat als volgt om met ziekte van kinderen in ons centrum:

  • Niet elk kind is gelijk: het ene kind is met 38 graden lichaamstemperatuur beroerd, het ander voelt zich nog goed genoeg. Wij kijken derhalve naar het individuele kind en beoordelen of het kind zich goed genoeg voelt om bij ons te blijven.
  • Als een kind niet helemaal lekker is of moe, kan het bij ons rustig aan doen, een boekje lezen, een dutje doen enz. Activiteiten zijn altijd vrijwillig, een kind hoeft niet mee te doen. Vaak geeft een kind zelf aan of het bij ons wil blijven. Wij zullen u als ouder in dit geval toch telefonisch benaderen om u te informeren omtrent de situatie. Dit betekent niet dat u op stel en sprong van uw werk e.d. weg moet om uw kind op te halen. U kunt zelf besluiten om uw kind eerder op te halen. In dit geval is het wel aan te raden om uw kind indien mogelijk vroeg op te halen.
  • Indien het kind aangeeft dat het liever naar huis wil, en wij het ook in het belang van het kind achten dat het beter naar huis kan, zullen wij u als ouder direct informeren. Het is dan prettig als u in de gelegenheid bent om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen. Bent u niet in de gelegenheid om direct te komen of werkt u verder weg, kunnen wij in gezamenlijk overleg naar een oplossing zoeken.
  • Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, 38,5 graden koorts of hoger, of een andere situatie waarbij de GGD ons verplicht dat het kind niet in het centrum mag verblijven, zullen wij direct met u contact opnemen en u verzoeken uw kind op te halen. Ook indien wij hoofdluis bij uw kind constateren, zullen wij u verzoeken uw kind zo spoedig mogelijk op te halen. Wij gaan er dan van uit dat u uw kind thuis zult behandelen (haar, kleding e.d.).

Hoofdluis
Heeft u of uw school bij uw kind luis geconstateerd? Informeert u ons dan per omgaande, ook als u inmiddels een behandeling heeft toegepast of de luis niet meer te zien is. Ook als uw kind die dag ZieZoo niet bezoekt. Teneinde besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, kan ZieZoo zogenaamde luizencapes ophangen. Maar daarnaast moeten wij overige besmetting tegengaan (bijvoorbeeld niet in kussens liggen).

Inentingen
Wij gaan er van uit dat uw kind de gebruikelijke inentingen heeft gehad en zal krijgen. Dit is ook in het belang van de overige kinderen en onze medewerkers. Mocht dit niet het geval zijn, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.