Wij gebruiken cookies. Akkoord

De meldcode vermoeden kindermishandeling is verplicht in de kinderopvang branche. Dit heeft betrekking op huiselijk geweld, misbruik, intimidatie, maar ook in een andere omgeving en zelfs misbruik door beroepskrachten of seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen. Kindercentrum ZieZoo hanteert deze meldcode.

Dat betekent dat onze medewerkers alert en geschoold zijn op signalen van kindermishandeling. Een aantal medewerkers zijn geschoold als aandachtsfunctionaris. Vermoedens worden conform het stappenplan uitgewerkt en er heerst een transparante werksfeer. Hierbij kunnen wij ook gebruik maken van het meldpunt en advies van Veilig Thuis. Medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende. Maar kunnen ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Dit geldt overigens ook voor kwesties tussen teamleden.

Indien realiseerbaar is ons gebouw van binnen zo open mogelijk en kunnen wij transparant werken. Door onze manier van samenwerken, in teamverband, voorkomen wij dat medewerkers langere tijd alleen met kinderen kunnen zijn. Daarmee spelen wij in op het zogenaamde "4-ogen" principe dat in het kinderdagverblijf geldt, en waartoe wij een protocol hebben opgesteld.

Mocht u meer informatie wensen, kunt u zich wenden tot uw vestigingsmanager.