Wij gebruiken cookies. Akkoord

Op onze website kunt u meer lezen over ons voedingsbeleid.

Ontbijt
Elke dag een gezond ontbijt is van belang. Dit serveren wij tijdens de voorschoolse opvang. De maaltijd is in het tarief opgenomen. Wij gaan er van uit dat onze overige kinderen thuis volwaardig ontbijten.


Lunch
KDV: Op het kinderdagverblijf bieden wij standaard een warme maaltijd aan.
BSO: Het kan zijn dat ZieZoo voor uw kind de tussenschoolse opvang verzorgt. Wij serveren dan een verantwoorde lunch inclusief drinken. Krijgt uw kind van u eten en drinken mee omdat uw kind via school luncht? Wilt u dan a.u.b. met de leerkracht en/of uw kind afspraken maken zodat wij er van uit kunnen gaan dat uw kind goed gegeten heeft. Uw kind krijgt tijdens de naschoolse opvang van ons een tussendoortje en drinken, maar wij zullen niet de broodtrommel controleren. Wij willen voorkomen dat kinderen teveel tussendoortjes moeten krijgen om de gemiste lunch te compenseren.

Tanden poetsen na het eten behoort tot de mogelijkheden. Xylithol kauwgom kunnen wij niet toestaan (niet te controleren).

Avond eten
's Middags bieden wij een tussendoortje aan. Houdt u er rekening mee dat het tussendoortje aan het einde van de middag niet de avondmaaltijd vervangt noch de eetlust daartoe in de weg mag staan. Wilt u liever dat uw kind aan het einde van de dag bij ons een maaltijd nuttigt, spreekt u dat dan door met uw vestigingsmanager. U kan dit incidenteel en structureel aanvragen.

Tussendoortjes
Ons beleid is om verantwoorde voeding aan te bieden, maar niet op een strenge manier. Dat houdt in dat wij tijdens verjaardagen of andere feestelijke aangelegenheden, tijdens vakanties, kinderkoken enz. ook wel gezellig koekjes, pepernoten en ander lekkers presenteren. Mede op verzoek van ouders gaan wij daar niet te ruimhartig mee om.

Dranken
Kindercentrum ZieZoo is geen voorstander van zoete dranken. Wij serveren daarom liever water, vers sinaasappelsap, melk, lauwe thee, aangelengde limonade, etc. De kinderen mogen altijd water vrij nemen zodat zij nooit dorst hoeven te hebben.

Dieet, allergie en religie
Wij houden uiteraard rekening met een eventueel dieet of allergie, alsmede met eventuele religieuze wensen. Neemt u in dat geval vooraf contact met ons op. Wij hanteren het uitgangspunt dat wij zo veel mogelijk inspelen op deze wensen mits het voor ons realiseerbaar. Mocht dit niet het geval zijn, proberen wij altijd met u tot een oplossing te komen.

Voedselveiligheid
Onze keuken en onze procedures zijn zo opgesteld om op een zo hygiënisch mogelijke wijze, conform de hygiënecode, te kunnen werken. Wij werken op de TSO vaak met portieverpakking hetgeen ook de hygiëne bevordert. Van de kinderen verwachten wij ook de nodige hygiëne zoals het wassen van de handen voor het aan tafel gaan. Wij leren hen ook andere hygiënemaatregelen zoals een apart botermesje e.d. Wij stellen het op prijs als u op ons centrum niet onze keukenruimte in loopt.

De verjaardag van uw kind wordt bij ons ook gevierd (tenzij u of uw kind dit uitdrukkelijk niet wenst). Dit doen wij in de groep waar uw kind is ingedeeld.
Op ons kinderdagverblijf is dat in de ochtend. Voor de schoolkinderen is dat direct na binnenkomst tijdens het eerste drink- en eetmoment. Uw kind wordt toegezongen. Vervolgens mag een van de overige kinderen uw kind een cadeautje namens het kindercentrum overhandigen.
Wij verzoeken u vooraf met ons contact op te nemen op welke dag de verjaardag gevierd zal worden.

Indien u uw kind een traktatie mee wilt geven adviseren wij u het volgende:

  • Graag vooraf opvragen hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn.
  • Wilt u rekening houden met het feit dat Kindercentrum ZieZoo, maar ook vele ouders, liever verantwoorde traktaties zien? Dat betekent geen zakje chips of snoep. Ook zijn er soms kinderen bij met allergieën die geen snoep mogen. Ontbreekt u even inspiratie, kijk op Internet of neem contact met ons op. Helaas wordt toch vaak veel/uitsluitend snoep uitgedeeld, in dat geval geven wij de traktatie aan de kinderen voor thuis mee opdat de ouders kunnen beslissen of dit opgegeten mag worden.