icon-bso

Buitenschoolse opvang

Onze locaties voor buitenschoolse opvang werken samen met de scholen in die omgeving of zijn er in gevestigd. Ook kan er BSO worden genoten op een sportpark of op een kinderboerderij. Onze buitenschoolse opvang is 52 weken geopend van maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur. Tijdens de schoolvakanties en vrije studiedagen van school kunt u uw kind ook de hele dag brengen vanaf 08.00 uur tot 19.00 uur.

Uitstapjes

Naast de eigen ruimte hebben wij een eigen buitenspeelplein en nog een groot schoolplein waar we lekker buiten kunnen spelen. Ook maken we regelmatig uitstapjes. Hiervoor hebben we verschillende vervoersmiddelen tot onze beschikking, waaronder onze eigen Amerikaanse schoolbus. Ook maken we soms gebruik van openbaar vervoer.

Activiteiten

We bieden gevarieerde activiteiten op het gebied van kunst, sport en bewegen, muziek, dans, natuur, koken en taal. ZieZoo werkt met hoog opgeleide pedagogisch medewerkers. Deze vakkrachten, die in eigen dienst zijn, zijn bijvoorbeeld afgestudeerd aan de kunstacademie, conservatorium, of een sportopleiding. Ons team, bestaande uit vrouwen én mannen, verzorgen dagelijks spelenderwijs deze uitdagende workshops.

Ouderparticipatie

ZieZoo heeft een goede reputatie. Ouders kiezen bewust voor ZieZoo en zijn betrokken. Dit contact versterken wij door diverse ouder- en kind evenementen te organiseren. Jaarlijkse tradities zijn onze familiedag (ZieZoo Xperience), ZieZoo Kamp met afsluitende familie BBQ, ZieZoo Oudercafé en onze familiewandeling.
Ouders die nog meer betrokken willen zijn bij onze organisatie nodigen wij graag uit om deel te nemen in de Ouderraad van de locatie.

Vaccinatie beleid

In de kinderopvang is het verplicht een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid te hanteren. Daarin worden o.a. de gezondheidsrisico's geanalyseerd en bekeken hoe die kunnen worden voorkomen. ZieZoo moet daarbij de belangen van alle kinderen behartigen. Dat betekent dat wij het belang van de groep boven het belang van het individuele kind stellen. Daarom vragen wij uw begrip voor ons vaccinatiebeleid.
Alhoewel wij de keuzevrijheid respecteren, die ouders hebben tav vaccineren, hebben wij in overleg met onze Ouderraden en onze medewerkers besloten om uitsluitend kinderen een plaatsing aan te bieden die het Rijksprogramma vaccinatie volgen/gaan volgen.
Dit doen wij op die locaties waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar verblijven (denkt u aan het gevaar van bijvoorbeeld een mazelen besmetting bij baby's onder de 14 maanden die nog niet ingeënt kunnen worden) en op de BSO locaties waarbij BSO kinderen in aanraking kunnen komen met kinderen in de leeftijd tot 4 jaar.
Concreet betekent dit:
U wilt een plaatsing op een van onze kinderdagverblijven of peuterspeelzalen: uw kind dient het vaccinatieprogramma te volgen
U wilt een plaatsing op onze BSO locatie: uw kind dient het vaccinatieprogramma te volgen. Uitzondering hierop is onze locatie in Delfgauw
Onderdeel van de plaatsing is uw akkoord op deze algemene voorwaarde van ZieZoo. Wij vragen u ook om tijdens het intakegesprek, voorafgaande aan de start van uw kind, het vaccinatieboekje te overleggen. Dit geldt ook bij volgende vaccinaties.

Meer informatie

Naast BSO biedt wij ook kinderopvang en peuterspeelzaal (peuteropvang). Bekijk voor meer informatie over de verschillende opvangmogelijkheden en locaties onze website. Of schrijf u in voor een van onze informatiebijeenkomsten.

Locaties BSO

BSO bieden wij aan op de hieronder getoonde locaties.

Onze locaties

Delfgauw

Florijnstraat 1
2645 HH Delfgauw

Pijnacker - BSO

Gantellaan 23
2642 JK Pijnacker

Nootdorp - BSO

's Gravenweg 5
2631 PM Nootdorp

Voorburg - BSO 't Loo

Prinses Margrietlaan 9
2273 BP Voorburg

Voorburg - BSO Op de Boerderij

Essepad 8
2272 JS Voorburg

Bekijk alle locaties

Activiteiten van 4 tot 12 jaar

Bekijk alle activiteiten