Onze huisregels omtrent halen en brengen:

Ophalen en brengen (op het centrum)

Overdracht van informatie vinden wij belangrijk. Daarom stellen wij het contact met u op prijs dat wij hebben als u uw kind brengt en/of haalt.

Dat doen wij graag in een ruimte die wij, zo mogelijk speciaal voor u hebben ingericht. We noemen dat ZieZoo Café, een gezellige ruimte met oudertafel en koffie, thee of water. De meeste ouders hebben weinig tijd bij het brengen, maar ook dan bent u van harte welkom om even een kopje koffie of thee te drinken alvorens u bijvoorbeeld naar uw werk gaat.
Wij stellen het op prijs als u bij het halen even de tijd neemt om te vernemen hoe de dag van uw kind is geweest. Heeft u haast, dan kunt u uiteraard snel naar huis gaan. Heeft u even tijd, neemt u dan even plaats voor onze overdracht waarin wij u vertellen wat uw kind heeft gedaan en hoe de dag verlopen is.

Houdt u er rekening mee dat wij uw kind(eren) niet met derden mee naar huis laten gaan zonder dat u ons hiertoe vooraf heeft bericht. Uiteraard zullen wij op dat moment telefonisch contact met u opnemen, maar wij stellen het op prijs dat u ons vooraf informeert indien een opa/oma, ouder van een vriendje/vriendinnetje e.d. uw kind(eren) komt ophalen.

Ouders niet in groepsruimte

Teneinde de rust op de groepen te bewaren verzoeken wij u niet rechtstreeks naar de groep van uw kind te lopen en daar uw kind op te halen of te brengen. Het is veel prettiger als u zich even bij ons meldt, liefst even plaatsneemt aan onze oudertafel, waarna wij er voor zorgen dat uw kind bij u komt. Het bevordert de hygiëne op de groep en geeft andere kinderen niet de onrust dat hun vader of moeder er nog niet is. Op deze manier hebben wij ook een beter overzicht en kunnen wij de rust en veiligheid van uw kind beter garanderen.
Op het kinderdagverblifj hoeft u geen overschoenen aan te trekken als u tot de oudertafel loopt.

Breng- en haal tijden

Houdt u ook rekening met het feit dat wij een activiteitenprogramma hebben. Dat programma wordt aan uw gecommuniceerd en is via de website in te zien (per locatie). Vanwege die activiteiten verzoeken wij u rekening te houden met onze breng- en haaltijden. Onderstaand kunt u lezen wat de haal- en brengtijden zijn.

Indien u uw kind door omstandigheden wat vroeger dan gebruikelijk wilt ophalen, of later, verzoeken wij u ons (telefonisch) te informeren opdat wij hier voor uw kind op in kunnen spelen.

KDV
Op het kinderdagverblijf maken wij met u afspraken over het brengen en halen van uw kind.
Brengen
Bij deze hele dagopvang vragen wij u uw kind uiterlijk 09.00 uur te brengen zodat wij ook in de ochtend het programma kunnen aanvangen of eventueel op stap kunnen. U kan uw kind brengen vanaf 08.00 uur. In combinatie met Vroege Vogelopvang kan u uw kind brengen vanaf 07.00 uur.
Halen
Teneinde ook met de kinderen in de middag op stap te kunnen, verzoeken wij u uw kind niet eerder op te halen dan 16.30 uur. Wij zijn tot 19.00 uur geopend.

Standaard vragen wij u uw kind te brengen voor 9 uur en op te halen na 16.30 uur. Hierdoor kunnen wij ons programma en dagritme bewaken. Mocht u incidenteel uw kind later moeten brengen of eerder halen, kunt u uiteraard met ons daarover afspraken maken.

BSO
De meeste BSO activiteiten eindigen rond 17.15 uur waarna we de kinderen de gelegenheid bieden de activiteit af te ronden of nog wat te drinken of te eten. Veel kinderen vinden het niet leuk om midden in een activiteit opgehaald te worden of tijdens het eten/drinken. Uiteraard hangt dit ook af van de betreffende activiteit. Kinderen die structureel vroeg worden opgehaald kunnen ook geen keuze maken in activiteiten noch optimaal sociale contacten leggen. Ook voor onze leiding is vroeg ophalen onwenselijk. Denkt u aan activiteiten waarbij een bepaald aantal kinderen is ingepland, bijv. sport teams die uit elkaar vallen als er kinderen voortijdig naar huis gaan. Dit is niet leuk voor uw kind maar ook niet voor de andere kinderen. Bovendien kunnen wij dan niet de kwaliteit van uitvoering waarborgen.

Daarom verzoeken wij u uitdrukkelijk uw kind(eren) NIET EERDER DAN 17.30 UUR op te halen. Natuurlijk kunt u altijd onder het genot van een kopje koffie of thee op uw kind wachten.
Bezoekt uw kind ons kindercentrum 4 of meer dagen per week, dan kunnen wij ons voorstellen dat u uw kind niet altijd na 17.30 uur wilt ophalen. Maakt u in dat geval hierover een afspraak met uw vestigingsmanager.
ZieZoo is geopend tot 19.00 uur. Vanaf 17.30 uur kan uw kind vrij spelen onder begeleiding van onze medewerkers.

Brengen en halen tijdens schoolvakanties of studiedagen
Op deze dagen komen de kinderen hele dagen naar de BSO. Standaard kan u uw kind brengen vanaf 08.00 uur. In combinatie met Voorschoolse opvang (tijdens schoolvakanties) vanaf 07.00 uur. Brengt uw kind a.u.b. uiterlijk 09.00 uur bij ons zodat wij voldoende tijd hebben om ons programma te kunnen starten zoals bij uitstapjes.
Halen kan op deze hele dagen vanaf 17.15 uur (ipv 17.30 uur). Wij zijn geopend tot 19.00 uur.

Indien ZieZoo niet in de school van uw kind is gehuisvest:

Op dagen dat wij de zorg over uw kind hebben, begeleiden wij uw kind van school naar opvang. Zowel tussen de middag (als de locatie ook TSO aanbiedt) als na schooltijd.
Kinderen van de BSO staan vermeld op een planningslijst voor alle vormen van opvang. Indien een kind, vermeld op deze lijst, ontbreekt, zullen wij in de school gaan zoeken en navraag doen. Indien u uw kind zelf ophaalt, het kind bij een vriendje/vriendinnetje gaat spelen en met deze ouder meegaat, enz. verzoeken wij u ons vooraf te berichten opdat wij niet tevergeefs uw kind hoeven te zoeken. Zoeken en navraag kost vaak veel tijd en het is jammer als de andere kinderen dan moeten wachten. Wilt u bij dergelijke afmeldingen goed aangeven voor welke opvang deze afmelding geldt (dus alleen TSO of ook NSO)?