Vaccinatie beleid

In de kinderopvang is het verplicht een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid te hanteren. Daarin worden o.a. de gezondheidsrisico's geanalyseerd en bekeken hoe die kunnen worden voorkomen. ZieZoo moet daarbij de belangen van alle kinderen behartigen. Dat betekent dat wij het belang van de groep boven het belang van het individuele kind stellen. Daarom vragen wij uw begrip voor ons vaccinatiebeleid.
Alhoewel wij de keuzevrijheid respecteren, die ouders hebben tav vaccineren, hebben wij in overleg met onze Ouderraden en onze medewerkers besloten om uitsluitend kinderen een plaatsing aan te bieden die het Rijksprogramma vaccinatie volgen/gaan volgen.
Dit doen wij op die locaties waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar verblijven (denkt u aan het gevaar van bijvoorbeeld een mazelen besmetting bij baby's onder de 14 maanden die nog niet inge├źnt kunnen worden) en op de BSO locaties waarbij BSO kinderen in aanraking kunnen komen met kinderen in de leeftijd tot 4 jaar.

Concreet betekent dit:

  • U wilt een plaatsing op een van onze kinderdagverblijven of peuterspeelzalen: uw kind dient het vaccinatieprogramma te volgen
  • U wilt een plaatsing op onze BSO locatie: uw kind dient het vaccinatieprogramma te volgen. Uitzondering hierop is onze locatie in Delfgauw
  • Onderdeel van de plaatsing is uw akkoord op deze algemene voorwaarde van ZieZoo.
  • Wij vragen u ook om tijdens het intakegesprek, voorafgaande aan de start van uw kind, het vaccinatieboekje te overleggen. Dit geldt ook bij volgende vaccinaties.