Vervoermiddelen

KDV
Op ons kinderdagverblijf (KDV) maken wij uitstapjes met de kinderen. Wij doen dat zoveel mogelijk lopend. Met een speciale grote kinderwagen waar 6 kinderen (ook baby's) in kunnen. Met de zonnedakjes en regenhoes zijn wij tegen weersinvloeden beschermd. Ook kunnen wij gebruik maken van een kleinere (tweeling)buggy.
Soms lopen we met de (oudere) kinderen. Als we buiten zijn, dragen we veiligheidshesjes.
Houdt u rekening met het weer en juiste kleding voor uw kind?

BSO
ZieZoo verzorgt zelf het ophalen van kinderen op school met vaste begeleiders, herkenbaar aan onze bedrijfskleding.

Lopend

Vaak is het goed mogelijk, gezien de afstand, met de kinderen lopend van en naar school of activiteiten te gaan. Ook is dit regelmatig het geval voor uitjes. Mocht lopen geen optie zijn dan zetten wij andere vervoersmiddelen in.

Stint (nb: op dit moment wordt de Stint niet gebruikt vanwege wetgeving)
Voor het vervoer van kinderen maken wij meestal gebruik van een Stint. Dat is een elektrisch vervoermiddel waar 10 kinderen in kunnen zitten, de begeleider staat achterop. Het is een vervoermiddel dat minder hard gaat dan een fiets. We kunnen hiermee zowel op de openbare weg rijden/fietspad maar ook een recreatiegebied inrijden. De kinderen dragen een gordel. Er is ook een regenkap.

Amerikaanse Schoolbus
ZieZoo heeft een eigen oldtimer schoolbus. Hiermee kunnen wij leuke uitstapjes maken met meerdere kinderen tegelijk, zoals naar het museum of het strand. De bus wordt bestuurd door een gediplomeerde chauffeur en is uitgerust met gordels.

Fietsen
Kinderen die naar school fietsen en hun fiets mee moeten nemen naar ZieZoo kunnen dit alleen ’s middags na schooltijd doen. Tussen de middag is er te weinig tijd om de fietsen mee te nemen. De fietsen worden aan de hand meegenomen. De fiets kan worden gestald op ons schoolplein, in de daarvoor bestemde fietsenrekken. De sleutel kan worden afgegeven aan de leiding die deze op een veilige plek opbergt.

Kinderen die fietsend opgehaald of gebracht moeten worden (bijv. gymlocatie), dus onder begeleiding van ZieZoo fietsen, worden geacht over een deugdelijke fiets te beschikken met juiste fietsverlichting. Ook moeten zij over een goedgekeurde (CE keurmerk) helm beschikken die tijdens het fietsen gedragen moet worden. ZieZoo draagt zorg voor een veiligheidsvestje. Het niet dragen van een helm of vestje heeft tot consequentie dat wij dit vervoer kunnen weigeren en/of niet aansprakelijk zijn voor opgelopen letsel.

Indien wij bij uitjes bij de oudere kinderen besluiten met de fiets te gaan, zult u van ons van te voren nader worden geïnformeerd. Ook dan zullen wij de veiligheidseisen in acht nemen. Uiteraard houden wij rekening met een zo veilig mogelijke route en voldoende begeleiders. Veilig fietsen in het verkeer vinden wij passen in de voorbereiding op het later verantwoord zelfstandig kunnen fietsen

Auto
Wij gebruiken zelden een auto als vervoer. Het kan zijn dat wij 1 kind moeten vervoeren of dat er in combinatie met ander vervoer gereden wordt. Wij houden rekening met de wettelijke eisen, gebruiken zitverhogers indien van toepassing en uiteraard zitten alle kinderen op een aparte stoel met gordel. Wij hanteren een rustig beleid t.a.v. het vervoer en laten kinderen veilig in- en uitstappen.

Openbaar vervoer
Indien openbaar vervoer voor uitjes geschikter is, zullen wij hiervan gebruik maken. Ook dit zullen wij met voldoende begeleiders doen en zo veilig mogelijk.

Parkeren van kinderwagen, fiets of auto

Om de omgeving van ons centrum opgeruimd en veilig te houden verzoeken wij u het volgende.

Kinderwagen
Het kan zijn dat wij onvoldoende ruimte hebben om uw kinderwagen, buggy of maxi cosi bij ons achter te laten. Wij verzoeken u die dan weer mee te nemen. Heeft u twee auto's, dan is het handig als u in elke auto over een maxi cosi beschikt. Uw teamcaptain informeert u hierover.
Wij verzoeken u niet met een kinderwagen of buggy binnen te komen i.v.m. de hygiëne. Mocht dit bij uitzondering toch wenselijk zijn, wilt u dan a.u.b. letten op vieze of natte banden en graag de wagen alleen stallen waar wij u dat verzoeken. Dit i.v.m. de hygiëne en veiligheid. De maxi cosi graag ook op een aangewezen plaats neerzetten en niet op de oudertafel.

Fiets
Komt u op de fiets: in alle gevallen geldt dat u zelf de verantwoording en het risico heeft over het stallen van uw fiets alsmede die van uw kind. Van uw teamcaptain verneemt u waar u uw fiets (en die van uw kind) kan stallen. Wilt u daar a.u.b. gehoor aan geven? Bakfietsen voor onze deur stellen wij niet op prijs en meestal de mensen in de omgeving (school of andere relaties) ook niet. Soms mag er in een bepaald gebied niet gefietst worden, wilt u dat dan a.u.b. respecteren.
Komt uw kind op de fiets, en fietsen wij met uw kind, houdt u er dan rekening mee dat de fiets deugdelijk moet zijn. En wij prefereren dat uw kind met een helm op fietst. Fietssleutels worden bij ons in een speciaal bakje gedaan om zoekraken te voorkomen.

Auto
Wilt u uw auto netjes parkeren. Let u op of in de (directe) omgeving van uw kindercentrum een vergunningsbeleid geldt. Wij stellen het op prijs als u de auto parkeert en vervolgens ons centrum in komt om uw kind op te halen.