Wij gebruiken cookies. Akkoord

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Op vaste dagen wordt uw kind in een vaste groep opgevangen. Kinderen zijn welkom vanaf 6 weken oud. Wij hebben hiervoor een speciale babygroep. Uniek in kinderopvang! Alleen voor kinderen van 0 jaar oud. Zo kunnen zij in alle rust verzorgd en gestimuleerd worden. De baby's zullen op bepaalde momenten en plekken (zoals de tuin of de centrale speelhal) ook andere kinderen of hun broertjes of zusjes zien, maar door de aparte groep krijgen zij volledige aandacht en worden zij niet onder de voet gelopen.

Naast de babygroep hebben wij verticale groepen voor kinderen van 1 tm 3 jaar. Zo bootsen wij de thuissituatie na.

Wij bieden een warme omgeving met de liefdevolle zorg en aandacht van de pedagogisch medewerkers en met speelkameraadjes.

Buiten slapen

In Denemarken laten ouders hun baby’s vanaf twee weken oud ongeveer twee tot vier uur buiten een dutje doen. Dat is al generaties lang de normaalste zaak van de wereld. En dat vinden wij ook. Uw kind kan bij ons buiten slapen in een speciaal buitenbedje (als u daar toestemming voor geeft). Er zitten namelijk veel voordelen aan:

  • Extra vitamine D: door buiten een dutje te doen krijg je extra vitamine D binnen. Dit is belangrijk, omdat baby’s en kleine kinderen er nog niet genoeg van opnemen. Door vitamine D haalt uw kind genoeg calcium uit zijn voeding en dat is goed voor sterke botten en tanden.
  • Frisse lucht: door buiten te slapen, krijgt uw kind meer frisse lucht. Onze slaapkamers worden goed geventileerd maar frisse lucht is buiten in overvloed aanwezig. Frisse lucht is goed voor de longen. Maar het is ook heel fijn als een kind last heeft van allergieën of astma. De kinderen zijn ook minder snel verkouden.
  • Beter slapen: de natuur kan heel rustgevend zijn. Denk maar aan de fluitende vogeltjes en ritselende bladeren. Het kan ervoor zorgen dat je baby sneller in slaap valt en ook dieper slaapt.

Het bedje is dicht en ventilatie vindt plaats via gaas. Er kunnen dus geen wespen e.d. in komen. We hebben speciale dekbedjes en kleding afgestemd op het weer. Er wordt bij 5 tot 25 graden Celcius buiten geslapen.

Openingstijden

Hele dagopvang start om 08.00 uur. Heeft u vroeger opvang nodig, bijvoorbeeld vanwege uw werktijden, dan kunt u gebruik maken van onze vroege vogel opvang die om 07.00 uur start. U kunt uw kind brengen tot 09.30 uur. Wij zijn geopend tot 19.00 uur maar bij hele dagopvang is het aan te bevelen dat uw uw kindje eerder ophaalt. De meeste kinderen worden rond 17.30 of 18.00 uur opgehaald. U kunt uw kind vanaf 16.30 uur ophalen.

Dagritme

De dag kent een dagprogramma met vaste momenten voor bijvoorbeeld slapen, eten en (buiten)spelen. Regelmaat biedt houvast, maar we zijn ook flexibel om in te spelen op de behoeften van met name de jongste kinderen die misschien nog hun eigen ritme hebben en willen we kunnen inspelen op de gebeurtenissen van de dag en de interesses van de kinderen op dat moment.

Spelen en eten doen we samen, maar er is ook aandacht voor de individuele behoeften van kinderen. Zo voeden wij een baby als deze daarom vraagt en de wat oudere kinderen kunnen ook zelf activiteiten ondernemen. Activiteiten vinden meestal plaats in leeftijdgroepjes alhoewel alle leeftijden ook met elkaar in contact staan.

Er is gericht aandacht voor de allerkleinsten, maar ook voor de oudste kinderen. We bieden een variatie aan activiteiten waar zowel individueel als groepsgericht de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd: creatief, constructief, motorisch (bewegen/grove en fijne motoriek), cognitief (taal/voorlezen).

Peuteropvang

Peuteropvang valt sinds 2018 onder de noemer Kinderdagverblijf. Er bestaan geen peuterspeelzalen meer. Peuteropvang komt daarmee in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Komt u niet in aanmerking voor deze toeslag, gaat u dan na of uw gemeente subsidie biedt. Wij kunnen u daar ook over informeren.

ZieZoo biedt de peuters extra uitdaging. Leest u op deze website (Over ons) over onze pedagogisch uitgangspunten.

Alle locaties werken conform ons pedagogisch beleid. Per locatie kunnen er wel verschillen zijn. Bijvoorbeeld als wij samenwerken aan een doorlopende ontwikkellijn samen met de basisschool.

We kunnen werken met een speciaal peuterprogramma, waarbij we themagericht werken. Denkt u aan het seizoen, feesten, enz. Zo richten wij ons op de brede ontwikkeling van peuters. De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen aan de hand van activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en ervaringen. Op onze Montessori locatie draaien de peuters 's ochtends mee in de klas en werken wij volgens de visie van Maria Montessori en zijn onze medewerkers speciaal hiertoe opgeleid.

Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten de deur plaatsvinden, bijvoorbeeld wandelingen in het park, bezoekjes aan de winkel of bewoners van een zorgcentrum, de bibliotheek of de kinderboerderij. Ook zijn er regelmatig familiebijeenkomsten.
Tussen de middag krijgt uw kind een maaltijd. Een warme maaltijd kan van toepassing zijn. Onze pedagogisch medewerkers eten met de kinderen mee.

Engels

Wij zijn een voorstander van het vroeg aanbieden van een vreemde taal. Jonge kinderen staan hiervoor open en leren spelenderwijs zonder enige moeite. Daarom bieden wij het liefst Engels aan voor alle kinderen op het kinderdagverblijf. Zelfs de baby's krijgen deze taal aangeboden.

Kijkt u of uw locatie ook Engels biedt. Wij gebruiken hiervoor de gecertificeerde methode Benny's Playground (Early Bird). Als handpop Benny op de groep is, spreekt Benny uitsluitend Engels met de kinderen. Dit kan zijn tijdens een tafel drinkmoment maar het kan ook op andere momenten op het programma staan.

Overgang van KDV naar BSO

Als uw kind met 4 jaar naar de basisschool gaat, stopt de hele dagopvang op het kinderdagverblijf.

Heeft u opvang nodig nadat uw kind 4 is geworden? Dan spreken we over buitenschoolse opvang BSO).
Het is verstandig om uw kind al tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf zo vroeg mogelijk in te schrijven voor onze BSO.
Zit uw kind bij ons op het KDV dan heeft u voorrang bij inschrijving voor de BSO. Dat geldt ook voor broertjes en zusjes. Maar wij kennen ook soms wachtlijsten en wij zijn wettelijk gebonden aan maximale groepsgroottes. Daarom adviseren wij u bij de inschrijving voor het KDV uw kind tevens voor de BSO in te schrijven.

Locaties KDV & Peuteropvang

Locaties die Kinderdagverbijf en/of Peuteropvang bieden treft u hieronder aan:

Onze locaties

Voorburg - KDV 't Loo

Prins Bernhardlaan 244
2273BP Voorburg

Voorburg - Peuteropvang De Vijverhof

Vijverhof 7
2271 GN Voorburg

Pijnacker - KDV

Gantellaan 15
2642 JK Pijnacker

Pijnacker - Peuteropvang De Bonte Tol

Gantellaan 5
2642 JK Pijnacker

Bekijk alle locaties

Activiteiten van 0 tot 4 jaar

Bekijk alle activiteiten