icon-locatie

Pijnacker - BSO

Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker
015 202 3033 | pijnacker@ziezoo.nl
LRK nr, BSO: 105097871

Opvangmogelijkheden

Kindercentrum ZieZoo Pijnacker biedt buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tm 12 jaar en is gehuisvest aan de Gantellaan in het scholencomplex. De jongste leeftijdsgroep heeft een eigen ruimte aan de Gantellaan nr 5 en in de dependance hebben de oudste kinderen hun huiskamer.

Wij bieden opvang na schooltijd en ook tijdens alle vakanties en studiedagen.
Wij zijn alle weken van het jaar open. Met de ruimste openingstijden in Pijnacker!

Scholen

Wij halen kinderen op van de volgende scholen:

  • wijk Tolhek: Bonte Tol, Ackerweide (we halen de kinderen lopend op, we zitten in hetzelfde gebouw)
  • wijk Klapwijk: Mariaschool
  • wijk Keijzershof: Keizerskroon en Vlinderboom (opvang vanaf 14 uur)

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang bieden wij aan voor kinderen van de scholen in de wijk Tolhek/Klapwijk.

Ouderraad

Onze Ouderraad: Anita, Erica en Annemieke. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Graag stel ik me als lid van de Ouderraad aan u voor. Mijn naam is Annemieke Rijsdijk. Ik ben gehuwd met Robbert in ’t Hout. Wij wonen met heel veel plezier in Pijnacker en hebben twee mooie kinderen, die op maandag, dinsdag en donderdag naar ZieZoo gaan. Onze oudste, Levijn (4 jaar) gaat na schooltijd – hij zit op de Ackerweide – naar de BSO (Kittens) en Bénine, onze jongste (8 maanden) gaat naar het KDV (Welpjes).Voor allebei hebben we heel bewust voor ZieZoo gekozen. De aandacht voor buitenen de natuur spreekt ons aan en ook van het activiteitenaanbod door vakdocentenworden we erg enthousiast. Wat inmiddels vooral de doorslag geeft, zijn de blije gezichten van onze kinderen en de vrolijke verhalen die ze over hun dag bijZieZoo vertellen, en in het geval van Bénine brabbelen.
Omdat ik het fijn vind om betrokken te zijn bij de organisatie onder wiens hoede mijn kinderen meerdere dagen in de week verblijven, heb ik ervoor gekozen om lid te worden van de ouderraad van de BSO. Ik denk graag op een positief kritische manier mee, en mijn ervaring is dat ZieZoo hiervoor openstaat. Ik hoop dat u uw ervaringen met de BSO met mij of de andere Ouderraad leden wilt delen en dat u ons weet te bereiken als u tips of andere mooie ideeën heeft. Aarzel vooral niet om (één van) ons aan te spreken!

Ik ben Erica Venema, 31 jaar oud, samenwonend met Jeroenvan den Berg en moeder van twee zoons (Vic en Stijn). Vic is 5 jaar oud en gaat naar de Keizerskroon. Op dinsdag en vrijdag gaat hij bij ZieZoo naar de BSO en zit in de groep poema’s. Waar hij het heel erg naar zijn zin heeft! We hebben voor ZieZoo gekozen omdat het een kleinschalig opvang is met veelleuke (buiten) activiteiten. Daarnaast is de BSO niet bij school, waardoor hij niet de hele dag in dezelfde omgeving is.
Personeelswisselingen en communicatie waren voor mij aanleiding om meer betrokken te zijn bij de organisatie waar mijn zoon 2 dagen in de week verblijft. Ik hoop een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren als voorzitter aan de oudercommissie. Is er iets (positief of negatief) dat je wilt delen, neem dan contact op met de oudercommissie.

Ouderraad e-mail: or.pijnacker.ziezoo@gmail.com

Informatiebijeenkomst

Wij verwelkomen u vanaf 09:00 uur met koffie en thee. Hierna vertellen wij u meer over ZieZoo waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen en bekijken van onze locatie.
De bijeenkomst wordt gehouden op onze locatie Gantellaan 23 (dependance gebouw).
Dus niet in het hoofdgebouw van het scholencomplex.

Inschrijven informatiebijeenkomsten

Pijnacker - BSO

Activiteiten

De activiteiten zijn nog niet gepubliceerd.
Bekijk alle activiteiten

Het team

Bekijk het complete ZieZoo team