icon-locatie

Pijnacker - Peuterspeelzaal ZieZoo

Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker
015 200 2174 | kdv.pijnacker@ziezoo.nl
LRK nr: 338365485

Opvangmogelijkheden

Onze peutergroep bestaat uit kinderen van 2 tot 4 jaar. Het is een groep van maximaal 16 kinderen. De peutergroep heeft een eigen ruimte in basisschool De Bonte Tol.

De peuteropvang is geschikt voor ouders die kinderopvang zoeken voor hun kind. Maar onze peutergroep biedt meer dan alleen opvang. Spelenderwijs ontwikkelt uw kind sociale vaardigheden, leert omgaan met andere kinderen en het sluiten van vriendschappen. Ook worden competenties ontwikkeld. Denk aan taalvaardigheid zoals lezen. Wij gebruiken hierbij een vroegschoolse methode die aansluit bij het onderwijs van de school.

Daarom is deze peutergroep ook heel fijn voor kinderen die niet naar een kinderdagverblijf gaan. De kinderen worden in de peutergroep voorbereid op school en raken vertrouwd met de omgeving. Uw kind kan zo alvast wennen en zich ontwikkelen tot een peuter die klaar is om de overstap te maken naar de kleuterklas. Dit alles natuurlijk spelenderwijs.

Openingstijden

De peutergroep biedt halve dagopvang op maandag, dinsdag en donderdag.
Open tijdens schoolweken (40 weken per jaar).

Brengen: 8.30 - 8.45 uur
Ophalen: 11.30 uur

Zoekt u hele dagopvang, opvang vanaf een andere leeftijd, op andere dagen of tijdens de schoolvakanties? Kijkt u dan naar ons kinderdagverblijf in Pijnacker.

School

Samen met de school stemmen wij het aanbod van de peuters zoveel mogelijk af op de kleuterklas om daarmee de peuter in een vertrouwde omgeving en pedagogisch klimaat voor te bereiden op school. Er vindt regelmatig interactie plaats tussen kleuters en oudere kinderen van school en onze peuters. Zo zijn de kinderen al helemaal gewend aan de omgeving, de leerkracht en de kinderen waar zij straks bij in de klas komen.

Peuters van ZieZoo hebben voorrang bij inschrijving voor basisschool De Bonte Tol. Wij raden u aan om u bijtijds in te schrijven voor school en voor onze peutergroep, want vol is vol.

Hieronder informatie van onze peutergroep in de Nieuwsbrief van De Bonte Tol.

Kinderdagverblijf (KDV)

ZieZoo heeft ook een kinderdagverblijf in Pijnacker, vlak bij de peutergroep gevestigd. Dit biedt ouders de mogelijkheid om hele dagopvang KDV te combineren met halve dagopvang peutergroep.
Ook zal de Peutergroep veel interactie hebben met de kinderen van het kinderdagverblijf. Zij zullen bij elkaar op bezoek gaan, samen spelen en samen ontdekken. Zo kunnen wij leeftijdsgericht activiteiten aanbieden.
Net zoals de Peutergroep ook dagelijks interactie zal hebben met de kleutergroepen van school.

Buitenschoolse opvang (BSO)

ZieZoo heeft in hetzelfde gebouw voor de jonste kinderen en in de dependance voor de oudere kinderen ook een BSO. Zo kan uw kind in een bekende omgeving opvang blijven genieten als uw kind 4 jaar of ouders is. Heeft u zowel jongere als oudere kinderen, kunt u uw kinderen op 1 plek voor zowek KDV, peuteropvang en BSO brengen en halen. Wel zo makkelijk en vertrouwd!

Kinderopvangtoeslag

Sinds 2018 valt Peuteropvang onder de Wet kinderopvang. Dat betekent dat er mogelijkheid is om kinderopvangtoeslag aan te vragen. De peuteropvang richt zich vooral op ouders die beiden werken (dat kan ook parttime). Voor ouders kan deze regeling financiƫle voordelen bieden, zeker als u ook nog oudere kinderen op de buitenschoolse opvang hebt (al dan niet bij ZieZoo). Mocht u hier meer informatie over wensen, kunnen wij u dat toelichten. De netto kosten kunt u berekenen via deze website tabblad Tarieven.

Activiteiten

De activiteiten zijn nog niet gepubliceerd.
Bekijk alle activiteiten

Het team

Bekijk het complete ZieZoo team