Wij gebruiken cookies. Akkoord
icon-locatie

Voorburg - Peuteropvang De Vijverhof

Vijverhof 7, 2271 GN Voorburg
070 221 0878 | vijverhof@ziezoo.nl
LRK nr: 104073500

Opvangmogelijkheden

Onze peutergroep bestaat uit kinderen van 2 tot 4 jaar. Het is een groep van maximaal 16 kinderen. De peutergroep heeft een eigen ruimte in basisschool De Vijverhof. Aan de zijkant van het gebouw hebben wij een eigen ingang.

De peuteropvang is geschikt voor ouders die kinderopvang zoeken voor hun kind. Maar onze peutergroep biedt meer dan alleen opvang. Spelenderwijs ontwikkelt uw kind sociale vaardigheden, leert omgaan met andere kinderen en het sluiten van vriendschappen. Ook worden competenties ontwikkeld. Denk aan taalvaardigheid zoals lezen. Wij gebruiken hierbij de methode Peuterplein die aansluit op Kleuterplein die in groep 1/2 wordt gehanteerd. Dit heeft een vroegschools karakter. Zo sluiten wij aan op de kleuterklas. Er zijn daarnaast nog zoveel meer ontwikkelgebieden die spelenderwijs gestimuleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld activiteiten gericht op bewegen, muziek, kunstzinnige expressie, kinderkoken en natuur.

School

Samen met de school stemmen wij het aanbod van de peuters zoveel mogelijk af op de kleuterklas om daarmee de peuter in een vertrouwde omgeving en pedagogisch klimaat voor te bereiden op school. Er vindt regelmatig interactie plaats tussen kleuters en oudere kinderen van school en onze peuters.

Kleuters die voorschoolse opvang nodig hebben kunnen vanaf 8 uur in de peutergroep gebracht worden.

Peuters van ZieZoo hebben voorrang bij inschrijving voor basisschool De Vijverhof. Wij raden u aan om u bijtijds in te schrijven voor school en voor onze peutergroep, want vol is vol.

Kinderboerderij

Zo kunnen wij bijvoorbeeld naar de kinderboerderij gaan waar ZieZoo een BSO locatie heeft en die tijdens deze uren niet in gebruik is. Er is een eigen mooie omheinde tuin, een moestuin en natuurlijk bezoeken wij de dieren en de speeltuin.
Uiteraard spelen wij ook op het schoolplein van school.
Ook zal er ontspanning zijn, een lunch en mogelijkheid om te rusten voor die kinderen die dat nodig hebben. Dit alles in een vertrouwde, veilige en vooral liefdevolle omgeving.

Ouderraad

Annelies Hulsker en Willeke vertegenwoordigen de Ouderraad van ZieZoo De Vijverhof.

Annelies
Ik ben Annelies Hulsker, moeder van Sanne, Elize en Laurie. Mijn jongste dochter gaat naar de peuteropvang De Vijverhof. In het dagelijkse leven werk ik als gespecialiseerd verpleegkundige op de kraam- en verlosafdeling. Ik ben in de ouderraad gekomen omdat ik het belangrijk vind dat ouders betrokken zijn bij de opvang, ik hoop meer contact met andere ouders te krijgen en op deze manier de ouders te kunnen vertegenwoordigen in de organisatie.

Ouderraad: or.vijverhof.ziezoo@gmail.com

Annelies

Sinds 2018 valt Peuteropvang onder de Wet kinderopvang. Dat betekent dat er mogelijkheid is om kinderopvangtoeslag aan te vragen. De peuteropvang richt zich vooral op ouders die beiden werken (dat kan ook parttime). Voor ouders kan deze regeling financiële voordelen bieden, zeker als u ook nog oudere kinderen op de buitenschoolse opvang hebt (al dan niet bij ZieZoo). Mocht u hier meer informatie over wensen, kunnen wij u dat toelichten. De netto kosten kunt u berekenen via deze website tabblad Tarieven.

Vanaf 2018 biedt Gemeente Leidschendam-Voorburg een subsidieregeling aan. Volgens deze regeling kunnen ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag een subsidiebijdrage voor 240 uur peuteropvang per jaar ontvangen. U betaalt dan een eigen inkomensafhankelijke bijdrage. Indien u in aanmerking komt voor deze subsidie lichten wij dat graag toe. Aanvraag en administratie van de Gemeentelijke bijdrage wordt door ZieZoo gedaan.

Inschrijven informatiebijeenkomsten

Het team

Bekijk het complete ZieZoo team

Activiteiten

De activiteiten zijn nog niet gepubliceerd.
Bekijk alle activiteiten