icon-locatie

Voorburg - Peuterspeelzaal ZieZoo - De Vijverhof

Vijverhof 7, 2271 GN Voorburg
070 221 0878 | vijverhof@ziezoo.nl
LRK nr: 104073500

Opvangmogelijkheden

Onze peutergroep bestaat uit kinderen van 2 tot 4 jaar. Het is een groep van maximaal 16 kinderen. De peutergroep heeft een eigen ruimte in basisschool De Vijverhof. Aan de zijkant van het gebouw hebben wij een eigen ingang.

De peuteropvang is geschikt voor ouders die kinderopvang zoeken voor hun kind. Maar onze peutergroep biedt meer dan alleen opvang. Spelenderwijs ontwikkelt uw kind sociale vaardigheden, leert omgaan met andere kinderen en het sluiten van vriendschappen. Ook worden competenties ontwikkeld. Denk aan taalvaardigheid zoals lezen. Wij gebruiken hierbij de methode Peuterplein die aansluit op Kleuterplein die in groep 1/2 wordt gehanteerd. Dit heeft een vroegschools karakter. Zo sluiten wij aan op de kleuterklas. Er zijn daarnaast nog zoveel meer ontwikkelgebieden die spelenderwijs gestimuleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld activiteiten gericht op bewegen, muziek, kunstzinnige expressie, kinderkoken en natuur.

School

Samen met de school stemmen wij het aanbod van de peuters zoveel mogelijk af op de kleuterklas om daarmee de peuter in een vertrouwde omgeving en pedagogisch klimaat voor te bereiden op school. Er vindt regelmatig interactie plaats tussen kleuters en oudere kinderen van school en onze peuters.

Peuters van ZieZoo hebben voorrang bij inschrijving voor basisschool De Vijverhof. Wij raden u aan om u bijtijds in te schrijven voor school en voor onze peutergroep, want vol is vol.

Kinderboerderij

Zo kunnen wij bijvoorbeeld naar de kinderboerderij gaan waar ZieZoo een BSO locatie heeft en die tijdens deze uren niet in gebruik is. Er is een eigen mooie omheinde tuin, een moestuin en natuurlijk bezoeken wij de dieren en de speeltuin.
Uiteraard spelen wij ook op het schoolplein van school.
Ook zal er ontspanning zijn, een lunch en mogelijkheid om te rusten voor die kinderen die dat nodig hebben. Dit alles in een vertrouwde, veilige en vooral liefdevolle omgeving.

Ouderraad

Annelies Hulsker en Joyce Morison vertegenwoordigen de Ouderraad van ZieZoo De Vijverhof.

foto joyce ouderraad VHF

Joyce

Ik ben Joyce Morison, moeder van Tess en Kate. Mijn dochter Kate gaat met veel plezier naar peuteropvang De Vijverhof. Dochter Tess gaat naar basisschool de Vijverhof en na schooltijd naar de bso van Ziezoo Op De Boerderij.

In het dagelijks leven ben ik beheerder op de Haagse Stadsboerderijen. Ik neem deel aan de ouderraad, omdat ik vind dat de ouders betrokken moeten worden bij de opvang. Het contact met andere ouders is bovendien erg leuk en nuttig

Ouderraad: or.vijverhof.ziezoo@gmail.com

Sinds 2018 valt Peuteropvang onder de Wet kinderopvang. Dat betekent dat er mogelijkheid is om kinderopvangtoeslag aan te vragen. De peuteropvang richt zich vooral op ouders die beiden werken (dat kan ook parttime). Voor ouders kan deze regeling financiële voordelen bieden, zeker als u ook nog oudere kinderen op de buitenschoolse opvang hebt (al dan niet bij ZieZoo). Mocht u hier meer informatie over wensen, kunnen wij u dat toelichten. De netto kosten kunt u berekenen via deze website tabblad Tarieven.

Vanaf 2018 biedt Gemeente Leidschendam-Voorburg een subsidieregeling aan. Volgens deze regeling kunnen ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag een subsidiebijdrage voor 240 uur peuteropvang per jaar ontvangen. U betaalt dan een eigen inkomensafhankelijke bijdrage. Indien u in aanmerking komt voor deze subsidie lichten wij dat graag toe. Aanvraag en administratie van de Gemeentelijke bijdrage wordt door ZieZoo gedaan.

Informatie bijeenkomsten

Heeft u interesse in onze peuteropvang in Voorburg? Schrijft u zich dan in voor een van onze informatiebijeenkomsten.

Onze peuteropvang in De Vijverhof werkt nauw samen met ons kinderdagverblijf in Voorburg. Zo hanteren wij eenzelfde pedagogisch beleid. Omdat er ook ouders zijn die hele dagopvang willen combineren met de peuteropvang, houden wij deze bijeenkomsten op hetzelfde moment en op dezelfde locatie. Heeft u belangstelling om u in te schrijven, en heeft u nog geen blik kunnen werpen op onze gezellige peuterruimte in de Vijverhof, dan nodigen wij u natuurlijk van harte uit om een kijkje te nemen.

Waar
Wij verwelkomen u om 10.00 uur met koffie en thee. Om 10.15 uur volgt er een presentatie waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

De informatie bijeenkomsten worden in het lokaal van de Peuteropvang gehouden ( in de basisschool de Vijverhof), aan Vijverhof 7 te Voorburg.
Goed bereikbaar lopend, met de fiets of auto met gratis parkeergelegenheid voor de school.

Hieronder kunt u zich inschrijven voor een van deze vrijblijvende informatiebijeenkomsten.

Inschrijven informatiebijeenkomsten

Voorburg - Peuterspeelzaal ZieZoo - De Vijverhof

Activiteiten

De activiteiten zijn nog niet gepubliceerd.
Bekijk alle activiteiten

Het team

Bekijk het complete ZieZoo team