icon-purple-z

GGD inspectierapporten via algemene link

Beste ouders,
DUO heeft een aanpassing gedaan aan de software van het Landelijk Register Kinderopvang. Dat heeft tot gevolg dat wij niet meer per locatie kunnen verwijzen naar de inspectierapporten. Voorheen was u van ons gewend dat wij op de contactpagina een link hadden geplaatst onder het LRK nummer. Dat is nu niet meer werkzaam.
Zoals u uit onderstaande publicaties kunt lezen, heeft deze verandering plaatsgevonden zonder overleg met de branche en werden wij pas na de invoering geïnformeerd.
U kunt echter nog steeds onze rapporten inzien en wel op de volgende manieren:
- Online: www.landelijkregisterkinderopvang.nl Vervolgens toetst u ZieZoo in en de betreffende gemeente. Voor onze locaties in Voorburg is dat Leidschendam-Voorburg en voor onze locaties in Nootdorp, Pijnacker en Delfgauw is dat gemeente Pijnacker-Nootdorp.
- Papier: vraagt u bij uw teamcaptain een papieren versie van het inspectierapport op. Uit milieu overwegingen hebben wij geen voorraad liggen, maar wij printen graag op verzoek uit.
- Website: op deze website hebben wij op de locatiepagina's een link opgenomen die naar de juiste locatie in het Register leidt. Klikt u bovenaan op het LRK nummer.

Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust aan uw teamcaptain.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemen door wijziging publieksportaal Landelijk Register

10 januari 2020

Vandaag kregen we van DUO het bericht dat met de invoering van de vernieuwde één-oogopslag per 2 januari 2020 de structuur binnen het publieksportaal van de LRK is gewijzigd. De URL's van specifieke locaties zijn aangepast. Daarnaast is de structuur van het zoeken naar locaties op het publieksportaal gewijzigd.

Dit geeft problemen voor de houders die hun verplichting om de GGD rapportages inzichtelijk te maken, hebben geregeld met een link naar het publieksportaal. De links van de websites naar de locaties op het publieksportaal werken niet meer. Wil je blijven verwijzen naar het laatste inspectierapport van een locatie dan zullen de links handmatig door de houder moeten worden aangepast.

DUO gaf tevens aan dat de URL's van de locaties in het publieksportaal over ongeveer een jaar nogmaals worden aangepast in verband met de AVG.

De Brancheorganisatie Kinderopvang betreurt het dat vanuit DUO of SZW deze consequentie van het vernieuwde één-oogopslag niet eerder is gecommuniceerd. Nu moeten vele houders op korte termijn hun websites aanpassen omdat voor een nieuwe versie, zonder bericht vooraf, technische aanpassingen zijn gedaan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 15 januari 2020

Gewijzigde links inspectierapporten na invoering nieuwe versie LRK

Op 2 januari is een nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ingevoerd. De zoekfunctionaliteit is verbeterd en de structuur binnen het publieksportaal van het LRK is aangepast. In verband hiermee zijn ook de URL’s van specifieke voorzieningen gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor doorverwijzingen naar de inspectierapporten in het LRK die sommige houders op hun website hebben geplaatst. De Wet kinderopvang schrijft voor dat het inspectierapport van de toezichthouder zo spoedig mogelijk na ontvangst wordt gepubliceerd, zodat ouders en medewerkers hiervan kennis kunnen nemen. Houders kunnen dit bijvoorbeeld doen door het inspectierapport op hun website te plaatsen of een verwijzing (link) op te nemen naar het inspectierapport op het LRK. Als gevolg van de aanpassingen in het LRK kan het zijn dat deze links niet meer werken. Houders die ervoor hebben gekozen om op hun eigen website een link te plaatsen naar het inspectierapport in het LRK, worden daarom geadviseerd om deze link te controleren en waar nodig aan te passen. GGD GHOR Nederland is hiervan op de hoogte en heeft de GGD’en hierover geïnformeerd. Overigens bestaat de mogelijkheid dat de URL’s binnen het LRK als gevolg van verdere verbeteringen in de toekomst opnieuw worden aangepast. U wordt hierover te zijner tijd vooraf geïnformeerd.