icon-purple-z

Hoe gaat ZieZoo om met hygiëne op de locatie ?

Bij ZieZoo houden we ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol voor de kinderopvang.

 • Volwassenen die geen medewerker zijn van ZieZoo komen niet binnen of tot de aangegeven streep.
 • Elke locatie heeft locatie specifieke maatregelen naar de ouders gecommuniceerd.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort, informatie over het kind kan via de digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
 • Kinderen worden door 1 volwassene gehaald of gebracht,
 • Op de locatie wordt tussen medewerkers 1,5 meter afstand gehouden.
 • Tussen medewerkers en kinderen ouder dan 4 jaar wordt ook zoveel mogelijk afstand gehouden.
 • Medewerkers en kinderen met klachten moeten naar huis en komen pas weer als ze 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Medewerkers worden zo nodig getest.
 • Handen van medewerkers en kinderen worden regelmatig gewassen met zeep (20 seconden).
 • Er worden geen handen geschud (of high-five), ook niet tussen medewerkers en kinderen ouder dan 4 jaar.
 • We hoesten of niezen in de elleboog en zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.
 • Er wordt gebruik gemaakt van papieren handdoekjes.
 • Materialen en plekken waar medewerkers en kinderen gebruik van maken worden vaker schoongemaakt.
 • Verder houden we ons aan de gebruikelijke hygiëne maatregelen.

Indien er meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) is geconstateerd op de locatie wordt dit met de GGD gedeeld. Met de toepassing van de bovenstaande maatregelen hopen we de verspreiding van Corona zoveel mogelijk te beperken en de kinderen toch een geweldige dag te bezorgen.