icon-purple-z

Opening nieuwe locatie ZieZoo Nootdorp

Vorige week vierden wij de officiële opening van onze locatie in Nootdorp. We hebben nu meer ruimte en bieden naast BSO vanaf 1 april ook peuteropvang vanaf 2 jaar aan. Voor kinderen van de basisscholen De Waterwilg en De Winde. Er kwamen veel leerkrachten langs, de clusterdirecteuren van Lucas Onderwijs en de wethouder die mooie cadeaus meebracht. Iedereen was enthousiast hoe mooi en huiselijk onze ruimten geworden zijn met voor elke groep een eigen huiskamer, een atelier- en techniekruimte en een gezellige nieuwe keuken. Ouders zijn van harte welkom aan onze oudertafel voor een kop koffie of thee!

Op de foto Peter Hennevanger (wethouder onderwijs/kinderopvang), Krijn van Putten (clusterdirecteur Lucas Onderwijs), Marriëtte Swart (eigenaar/directeur Kindercentrum ZieZoo) en Marjo Broekman (teamcaptain Kindercentrum ZieZoo Nootdorp)

Opening ZieZoo Nootdorp De Buis