icon-purple-z

Peuterspeelzaal Pijnacker

KindercentrumZieZoo en de Bonte Tol.

Zoals u misschien al weet verzorgt ZieZoo al geruime tijd buitenschoolse opvang vlakbij en in de Bonte Tol. Weet u ook dat we gestart zijn met de peuteropvang op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 11.30 uur?
We hebben het lokaal in de Bonte Tol onlangs opgeknapt en het aanbod in materiaal aangepast op de leeftijd van 2-4 jaar.

Samen met de Bonte Tol gaan we werken aan een doorgaande leerlijn en zal de overstap van peuteropvang naar de kleutergroepen soepe lverlopen, de kinderen zijn dan immers al bekend binnen de school.

Kinderen groeien, zij ontwikkelen zich altijd. Bij ZieZoo spelen de kinderen, waardoor ze ontdekken en beleven, ook de allerjongsten. Rustig en spelenderwijs wordt elk kind gestimuleerd in een optimaleontwikkeling. In een huiselijke en vertrouwde omgeving waar een kind zich welkom en gewaardeerd voelt. Wij werken samen met het onderwijs vanuit onze visie dat zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers naast de ouder(s) een bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van het kind. Bij ZieZoo is het vooral heel gezellig. We zeggen niet voor niets “Waarje groeit met plezier!”.

Ons team bestaat uit pedagogisch medewerkers en vakkrachten met een eigen specialisatie zoals pedagogiek, onderwijs, sport en bewegen,kunst, muziek en techniek. Elk team wordt aangestuurd door een teamcaptain.

Het kind, maar ook de ouder staat bij ons centraal. Een goed contact vinden wij belangrijk, de lijnen zijn kort.
Bij zowel de buitenschoolse opvang als de peuteropvanghebben we op dit moment plaats !

Mocht u interesse hebben en een informatiebijeenkomst bijwillen wonen, inschrijven kan via onze website www.ziezoo.nl