icon-purple-z

Update 20-3-20: Eigen Bijdrage & Toeslag blijft uitbetaald worden| corona update

De eerste 2 dagen met verscherpte maatregelen zijn achter de rug. Zowel voor u als voor ons waren deze maatregelen onverwacht en snel. Toch verloopt alles heel soepel dankzij uw meewerkende opstelling en de inzet van onze medewerkers.
Er komt nu steeds meer communicatie van de overheid op gang. Maar tot nu toe was die niet steeds helemaal eenduidig en tijdig. Begrijpelijk in deze hectische tijden. Met deze e-mail herhalen wij enkele van de belangrijkste richtlijnen. Ook kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft omtrent de betaling van de kinderopvang. In dit schrijven kunt u daar meer over lezen en verwijzen wij naar informatie daarover.

Communicatie
Voor de meest recente updates kunt u altijd op onze website terecht: https://www.ziezoo.nl/nieuws/. Wij zullen informatie daar vaker updaten dan e-mails sturen. Wij ontvangen allemaal immers erg veel e-mails deze dagen.
Belangrijk is ook dat u de site van de overheid in de gaten houdt:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang Die wordt regelmatig geüpdate met informatie m.b.t. kinderopvang.
Daarin staat o.a. beschreven hoe de Overheid zal doorgaan met uitbetalen van Kinderopvangtoeslag en werkt aan een compensatie voor het eigen bijdrage.
Onderstaand vindt u een gezamenlijke brief van BOINK (Ouders in Kinderopvang) en de 2 Brancheverenigingen waarin uitgelegd waarom het belangrijk is dat u uw facturen blijft betalen en het Kinderopvangtoeslag daardoor blijft houden

Noodopvang
Kinderopvang is gesloten, maar opengesteld als noodopvang voor ouders die in een cruciale beroepsgroep werken. (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen voor verdere informatie). Het is ondertussen verduidelijkt dat het geen harde eis is dat beide ouders binnen deze categorieën werken. Wel wordt met klem benadrukt dat opvang in principe alleen toegankelijk is als u ECHT geen andere mogelijkheid voor opvang heeft. Dit met het oog op de reden voor alle maatregelen: het minimaliseren van contact

Lees de volledige tekst

Brief van Ouders in Kinderopvang & Brancheverenigingen

Brief van ZieZoo 18-3-2020