icon-purple-z

Vaccinatie discussie

29 augustus 2019

Afgelopen woensdag heeft EenVandaag uitgebreid stilgestaan bij de vaccinatiediscussie, het wetsvoorstel dat D66 heeft ingediend en de rol van de kinderopvang in deze discussie. In een uitgebreide reportage kwamen de BK, BOinK en Berend Botje onder anderen aan het woord.

Directeur van de BK, Magda Heijtel, reageerde als deskundige in deze uitzending aan de hand van de enquête die we onder onze leden hebben uitgevoerd. Heijtel benadrukt in de reportage nog een keer het belang van ingrijpen door de overheid, en het feit dat het onwenselijk is om maatregelen tegen de dalende vaccinatiegraad op het bordje van de kinderopvang te leggen.

De reactie van Heijtel is precies hetgeen de Commissie Kinderopvang en Vaccinatie in haar advies ‘Prikken voor Elkaar’ ook al betoogde. De BK vindt dit een goed advies en gaat hierover nadrukkelijk in gesprek met het ministerie. Wij vinden het van belang de noodzaak van snelle besluitvorming en de uitvoering daarvan goed over het voetlicht te brengen. Daarnaast gaan we nog met de GGD-GHOR in gesprek over de lokale situaties waar de vaccinatiegraad zorgelijk laag is, hoe zij daarop gaan acteren en hoe wij als kinderopvang onze rol in kunnen nemen.

De uitzending van EenVandaag is via de site van NPO Start terug te zien (vanaf 6:50).