icon-purple-z

Wanneer mag ik mijn kind wel of niet naar de kinderopvang brengen? Update 23 juni 2020

Kinderen tussen 0 en 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang.

Door een aantal instanties (BOinK samen met AJN Jeugdartsen Nederland en namens de brancheverenigingen kinderopvang) is een zogenaamde beslisboom ontwikkeld. Onze pedagogisch medewerkers en teamcaptains kunnen hiermee eenduidig besluiten of ze een verkouden kind wel of niet kunnen toelaten op de kinderopvang. De beslisboom maakt ook voor u als ouder inzichtelijk of u uw kind wel of niet naar de kinderopvang mag brengen.