icon-purple-z

Aanmelden rondleiding

Kinderopvang kiezen is een weloverwogen keuze. Wij organiseren daarom persoonlijke rondleidingen. Tijdens de rondleiding vertellen wij u alles over onze wijze van opvang. Tevens kunnen wij u informeren omtrent de plaatsingsmogelijkheden.

Op deze dag kunt u uw kind(eren) meenemen, opvang wordt verzorgd. Meldt u dat dan wel even van te voren op het formulier.

Als ZieZoo u aanspreekt, kunt u daarna opvang aanvragen. Dat doet u via de inschrijfbutton op de homepage.

Aan- en afmelden
Mocht u op de door u gekozen dag onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, dan willen wij u vragen om ons dat tijdig te laten weten. U kunt dat doen via de vestigings-email of bij urgente afmeldingen graag telefonisch.

Rondleiding aanvragen
Een rondleiding kunt u aanvragen via de homepage. Kijkt u goed voor welke locatie u opvang wenst. Er is onderscheid tussen locaties met KDV (kinderdagverblijf), Peuteropvang en BSO (buitenschoolse opvang). Dat staat in de naam van de locatie weergegeven. We vragen u vriendelijk in de aanvraag te vermelden bij welke locatie u een rondleiding wenst.

Proefberekening
Mocht u een berekening willen maken van uw (netto) opvangkosten bij ZieZoo , kunt u dat op onze tarieven pagina doen.