icon-purple-z

De mensen voor en achter ZieZoo

De mensen vóór ZieZoo

Een onderscheidend kenmerk van ZieZoo is de samenstelling van ons team. Onze medewerkers zien kinderopvang als een vak en zij dragen graag bij aan de ontwikkeling van de kinderen en beseffen welke belangrijke rol zij daarin spelen.

Onze teams zijn divers. Dat wil zeggen dat wij graag medewerkers met een specialisatie inbrengen. Zoals pedagogiek, pabo, sociaal pedagogische hulpverlening, sport, natuur, muziek, cultureel werker en beeldende vorming. Vooral binnen de BSO werken we met deze vakkrachten. Maar ook op het kinderdagverblijf worden deze specialisaties ingebracht. Op die manier kunnen wij de kinderen op brede wijze stimuleren in hun ontwikkeling. Kennisoverdracht en teamwork zorgen ervoor dat wij een breed aanbod hebben.

Onze teams zijn ook divers qua niveau van opleiding. Dat wil zeggen dat de opleiding van onze medewerkers varieert van MBO niveau 3 tot en met Universitair niveau. Wij vinden deze mix van doeners en denkers een toegevoegde waarde. Deze opleidingseisen zijn binnen onze organisatie vastgelegd. Door de goed opgeleide teams zijn wij in staat om kwalitatief hoge opvang te realiseren en zijn wij voor scholen en andere relaties een serieuze (kindcentrum) partner.

Bij ZieZoo werken we met eigen pedagogisch coaches die verantwoordelijk zijn voor een actueel pedagogisch beleid. Zij begeleiden ons, trainen het team medewerkers, observeren de kinderen en de aanpak van de leiding en ze voeren, waar nodig, oudergesprekken.De pedagogen staan bij ons ook op de groep. Daardoor kunnen zij heel goed de theorie en praktijk aan elkaar verbinden.

Wij blijven alert op onze rol, de veranderende maatschappij en de kennis en vooral vaardigheden die de kinderen van nu voor de toekomst nodig hebben. Daarom blijven wij continue in gesprek met elkaar, bespreken wij pedagogische onderwerpen, worden er jaarlijks diverse interne en externe trainingen gegeven. Zo houden wij ons scherp, delen wij onze kennis en ervaringen en inspireren wij elkaar.

Op deze website kunt u nader kennismaken met onze teamleden.

De mensen achter ZieZoo

Marriëtte Swart is oprichtster van Kindercentrum ZieZoo. Samen met haar echtgenoot Per Abildgaard runt zij ZieZoo en zijn zij samen eigenaar van de ZieZoo vestigingen. Marriëtte en Per zijn niet alleen achter de schermen te vinden (het service bureau) maar ook regelmatig op een van de vestigingen.

Zij ondersteunen de teamcaptains. Onze visie is dat de teamcaptain fulltime aandacht kan besteden aan zijn of haar vestiging. Daarom neemt het service bureau een aantal zaken uit handen en faciliteert de automatisering alsmede de kwaliteitsbewaking. Doordat ZieZoo geen hoofdkantoor kent, worden de in de branche gebruikelijke hoge overheadkosten bespaart. Dat verschil merkt u terug in de kwaliteit van ons team en onze activiteiten alsmede de korte lijnen, flexibiliteit en betrokkenheid.

Marriëtte
Marriëtte is vanaf 1987 werkzaam en vanaf 1992 als zelfstandig consultant en heeft vele bedrijven ondersteund op het gebied van rendement en kwaliteit. Vanaf 1996 is zij als consultant werkzaam binnen de kinderopvang. In 2005 is zij Kindercentrum ZieZoo gestart.
Als achtergrond heeft Marriëtte de Hogeschool voor Hotelmanagement gevolgd en een studie Bedrijfskunde aan de Universiteit (MBA). Gecombineerd met de jarenlange ervaring binnen de kinderopvang, resulteert dit in een verfrissende aanpak, die uniek is in de kinderopvang. Samen met het team zorgt zij voor tevreden kinderen én ouders! Als coach Ik leer anders heeft zij zich verdiept in de materie van dyslexie en beelddenkers.
Marriëtte is inhoudelijk verantwoordelijk voor het concept en houdt zich bezig met de begeleiding van de locaties en nieuwe locaties. Ook is zij contactpersoon voor scholen en overige relaties. Zij neemt deel in gemeentelijke overleg en diverse landelijke en lokale kinderopvang netwerken. ZieZoo maakt o.a. deel uit van de Kopgroep Kinderopvang die de vorming van Integrale kindcentra (IKC) nastreeft.

Per
Per komt uit Denemarken en heeft goede contacten binnen de brede scholen in Denemarken. ZieZoo is mede op het Deense model gebaseerd.
Per heeft een wetenschappelijke universitaire studie als achtergrond, alsmede een universitaire studie bedrijfskunde (MBA). Hij heeft jarenlange ervaring binnen internationale ondernemingen op het gebied van proces & kwaliteit ondersteuning, begeleiding van ICT processen en ERP-systemen. Per richt zich daarom op de processen, ICT en facilitaire ondersteuning.

Persoonlijke aandacht

Per en Marriëtte hebben gedurende langere tijd in Spanje gewoond. Zij konden het niet nalaten ook enige invloeden in ZieZoo te verwerken. Die zijn te vinden in het activiteitenaanbod, de service en (indien mogelijk) de warme maaltijd tussen de middag.

Onze wijze van opvang is mede gebaseerd op die van Denemarken en Spanje, waar de behoefte van kinderen én ouders centraal staan. Logisch dus dat we ervoor kiezen om klein te blijven en persoonlijke aandacht te kunnen geven.

Ouders maken een bewuste keuze voor ZieZoo. Een organisatie waar kwaliteit het uitgangspunt is en korte lijnen de communicatie en betrokkenheid kenmerken.
Ouders en kinderen staan bij ons voorop. Daarom heeft elke locatie een Ouderraad en nemen wij de mening van kinderen serieus.

Ouderraad en kinderparticpatie

ZieZoo kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid van ouders. Medezeggenschap van ouders is een belangrijke peiler in de Wet kinderopvang maar ook een belangrijk orgaan voor ons om te vernemen hoe tevreden onze ouders zijn over onze opvang.

De Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders. Elke locatie heeft een Ouderraad. Wij proberen alle groepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd te hebben. De locatie onderhoudt frequent contact met de Ouderraad. Ook de eigenaren hebben persoonlijk contact met de Ouderraad.
De Ouderraad adviseert op velerlei gebied. Er is een Ouderraad reglement waarin vermeld staat wat de taken van de Ouderraad zijn, welke zaken vrijblijvend geadviseerd worden en waar een versterkt adviesrecht geldt. Belangrijk adviesrecht is er op het gebied van de kwaliteit van de opvang. De Ouderraad wordt ook betrokken bij de GGD inspectie.

De leden van de Ouderraad worden gekozen door de ouders. Daarvoor worden verkiezingen gehouden. Heeft u zin om aan onze Ouderraad deel te nemen? Schrijf dan in op onze volgende verkiezing of vertel uw teamcaptain dat u interesse heeft.

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht? Spreek de Ouderraad aan of stuur een e-mail naar de Ouderraad van uw locatie. Het email adres vindt u onder de contactgegevens.

De mening van de kinderen nemen wij heel serieus. Daarom hebben zij ook inspraak in ons activiteitenprogramma en betrekken wij ze bij zaken zoals inrichting van de huiskamer, speelgoed en voeding. We doen dit door een systeem van aandragen en stemmen van activiteiten en op regelmatige basis een individueel kindgesprekje te houden.