icon-purple-z

Ellen K

sociaal pedagogisch werker

foto Ellen

Ellen | Pedagogisch medewerker SPW3
Ellen heeft na vele jaren gezinsverzorging gekozen om met kinderen te werken. Zij heeft toen de opleiding pedagogisch werk gevolgd. Tijdens de opleiding heeft zij stage gelopen bij een naschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Na haar opleiding is zij gaan werken bij een kinderdagverblijf, eerst op de peutergroep daarna op de babygroep. Ellen vindt het fijn om op de peutergroep te werken en de kinderen te begeleiden in hun spelen, leren en werken.
Ellen woont in Pijnacker, is getrouwd en heeft 2 dochters.

Locaties

Pijnacker - KDV Pijnacker - Peuterspeelzaal ZieZoo