icon-purple-z

Miranda Vink

pedagogisch coach ZieZoo, sociaal pedagogische hulpverlening HBO, sociaal pedagogisch werker niv 3 4, gebarentaal

Foto Miranda nieuw

Miranda is sinds 2001 werkzaam in de kinderopvang. In de loop der jaren heeft zij werkervaring opgedaan als pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf en in de buitenschoolse opvang.

Sinds 2015 werkt Miranda als pedagogisch coach. En sinds 2018 is zij werkzaam bij kindercentrum ZieZoo, als pedagogisch coach voor alle locaties.
In haar werk ondersteunt Miranda de medewerkers op de groep bij het uitdragen van de pedagogische visie en het pedagogisch beleid. Dit doet Miranda door het coachen van medewerkers op de groep en door het bieden van ondersteunende activiteiten.
Tevens geeft Miranda beleidsmatige adviezen waardoor zowel de interne als de externe procedures verbeteren/optimaliseren.

Naast haar werk is Miranda graag bezig met fotografie en de bewerking van fotografie. Zij is getrouwd en moeder van 2 kinderen.