icon-purple-z

Tirza

pedagogisch medewerker, streetdance

foto Tirza

Tirza heeft de opleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker gevolgd. Tijdens haar opleiding heeft zij stage gelopen bij een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Na haar opleiding is zij gaan werken bij een kinderdagverblijf, op verschillende groepen en locaties, daarna op de dreumesgroep. Tirza vindt het erg fijn om te werken met kinderen, vooral om ze iets te leren en ze te kunnen begeleiden in hun spel. Tirza woont samen met haar vriend in Zoetermeer, daarvoor was zij woonachtig in Haarlem. Haar hobby’s zijn dansen, tuinieren en lezen, dansen zal Tirza dan ook zeker met de kinderen gaan doen.

Locaties

Nootdorp - Peuteropvang ZieZoo Nootdorp - BSO