icon-purple-z

Tarieven

Leuk dat u interesse heeft in onze kinderopvang! Op deze pagina kunt u een indicatie berekenen van de maandelijkse kosten.

Uw netto kosten zijn afhankelijk van uw inkomen. De laagste inkomens hebben een minimale eigen bijdrage maar ook als uw inkomen hoog is, krijgt u nog toeslag. Zeker voor het tweede kind en verder krijgt u veel terug via de kinderopvangtoeslag.

Voor de berekening vult u de door u gewenste dagen in op de door u gewenste locatie. Vul ook uw (gezamenlijke) belastbaar inkomen in zodat de netto kosten van de kinderopvang berekend worden. Voor het toetsingsinkomen mag u bijv. ook de hypotheekrente aftrek toepassen.

NB: het kan voorkomen dat wij op de door u gewenste locatie geen plaats hebben op een bepaalde weekdag. In dat geval gaan wij met u in overleg wat de mogelijkheden zijn. Dit kan dan mogelijk een ander tarief opleveren, door onze gedifferentieerde tarieven soms ook goedkoper.

Na uw aanvraag ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte met het totaaltarief voor uw aanvraag.

Wat is inbegrepen

Kinderdagverblijf
Het KDV-tarief wordt berekend vanaf 08.00 uur. Opvang vanaf 07.00 uur is wel mogelijk (vroege vogelopvang). Een warme maaltijd is inbegrepen in het tarief.

Peuteropvang
Het peutertarief wordt berekend vanaf 08.00 uur. Vroege vogelopvang is ook mogelijk.

Buitenschoolse opvang
Het tarief voor BSO omvat: tussenschoolse-, naschoolse- en vakantie-opvang. Onder vakantie-opvang verstaan we alle vakantiedagen zoals die door ministerie/gemeente zijn vastgesteld. De toeslag voor studiedagenopvang (als de school gesloten is) is meestal niet inbegrepen. Indien dit inbegrepen is, zult u dit op de offerte vermeld zien staan. Kijkt u onder de betreffende locatie (Nootdorp). In de vermelde uren per maand wordt de TSO niet meegerekend aangezien die niet onder de Wet Kinderopvang valt. Uw kind krijgt dus meer uren opvang dan dat er worden berekend.

Verzamelinkomen

Kijk goed op de belastingaanslag van het laatste jaar wat uw toetsingsinkomen is geweest. Als u (beiden) werkt, een opleiding volgt, een traject tot werk of een inburgeringscursus, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wilt u meer weten over de voorwaarden, kijk dan op www.toeslagen.nl of de website van de Belastingdienst.

Voor de berekening van de kinderopvangtoeslag wordt het verzamelinkomen gebruikt. Dit is iets anders als het (gezamenlijke) bruto inkomen. Het verzamelinkomen is het inkomen dat overblijft na aftrek van bijvoorbeeld hypotheek. Het is handig om een aangifte van het verzamelinkomen van het voorgaande jaar te gebruiken en dan goed na te denken of er wijzigingen verwacht worden in het verzamelinkomen omdat dit van invloed is op je kinderopvangtoeslag. Dus niet alleen verandering in het salaris, maar ook bijvoorbeeld:

  • het veranderen van de hypotheek, door verhuizing of oversluiting,
  • het gaan volgen van een deeltijd opleiding, waarvan de kosten aftrekbaar zijn
  • te verwachten salarisstijging.